Statistikk fra Norsk pasientregisterhttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/statistikk-fra-norsk-pasientregister Statistikk fra Norsk pasientregisterVentetider og aktivitetsdata fra spesialisthelsetjenesten inkludert statistikk fra AMK-sentralene og personskader. 666Transportside artikkel
Statistikk fra Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)https://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/statistikk-fra-kommunalt-pasient-og-brukerregister-kprStatistikk fra Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)Statistikk om kommunale helse- og omsorgstjenester.8047Artikkel
SAMDATA kommunehttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/samdata-kommuneSAMDATA kommuneSAMDATA kommune beskriver utvikling og variasjon i kommunale helse- og omsorgstjenester.7567Artikkel
SAMDATA Spesialisthelsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/samdataSAMDATA SpesialisthelsetjenestenSAMDATA Spesialisthelsetjenesten inneholder analyser og styringsdata på utvikling og variasjon i spesialisthelsetjenesten. 619Transportside artikkel
Nasjonale styringsmål for spesialisthelsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/nasjonale-styringsmal-for-spesialisthelsetjenestenNasjonale styringsmål for spesialisthelsetjenestenAktuelle styringsindikatorer for spesialisthelsetjenesten7433Artikkel
Styringsdata for kommunenehttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/styringsdata-for-kommuneneStyringsdata for kommunene​Aktivitetsdata for kommunene i arbeidet med samhandlingsreformen.682Artikkel
Reisetid til akuttjenesterhttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/reisetid-til-akuttjenesterReisetid til akuttjenesterBetaversjon av «Reisetid til akuttjenester», viser et øyeblikksbilde av geografisk plassering og reisetid til akuttjenester i Norge. 6814Artikkel
Samhandlingsstatistikkhttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/samhandlingsstatistikkSamhandlingsstatistikkÅrlig rapport som viser utviklingstrekk for en rekke områder i samhandlingsreformen. Rapporten inneholder tall og analyser om både primær- og spesialisthelsetjenesten.629Artikkel
Nasjonale kvalitetsindikatorerhttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/kvalitetsindikatorerNasjonale kvalitetsindikatorerNasjonale kvalitetsindikatorer for helse- og omsorgstjenesten skal gi informasjon om kvaliteten på helsetjenestene brukerne får. De brukes også til kvalitetsstyring og kvalitetsforbedring.366Transportside artikkel
Statistikk og analyser for omsorgstjenestenehttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/statistikk-og-analyser-for-omsorgstjenesteneStatistikk og analyser for omsorgstjenesteneStatistikk, analyser og rapporter for de kommunale omsorgstjenestene.1738Artikkel
Fastlegestatistikkhttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/fastlegestatistikkFastlegestatistikkUtviklingstrekk og endringer i fastlegeordningen.665Artikkel
Helseøkonomiske og samfunnsøkonomiske analyserhttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/samfunnsokonomiske-analyserHelseøkonomiske og samfunnsøkonomiske analyserMetodikk, veiledere og rapporter. 622Transportside artikkel
Legemidler statistikk - folketrygdenhttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/legemidler-statistikk-folketrygdenLegemidler statistikk - folketrygdenUtviklingstrekk og endringer på legemiddelområdet.374Artikkel
Statistikk autorisert helsepersonellhttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/statistikk-autorisert-helsepersonellStatistikk autorisert helsepersonellAntall autoriserte helsepersonell fordelt på yrkesgruppe. 8054Artikkel

Sist faglig oppdatert: 26. september 2018