Statistikk fra Norsk pasientregisterhttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/statistikk-fra-norsk-pasientregister Statistikk fra Norsk pasientregisterVentetider og aktivitetsdata fra spesialisthelsetjenesten inkludert statistikk fra AMK-sentralene og personskader. 666
Nøkkeltall for helsesektorenhttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/nokkeltallNøkkeltall for helsesektorenÅrlig publisering over status og utvikling i helsesektoren.476
SAMDATA kommunehttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/samdata-kommuneSAMDATA kommuneSAMDATA kommune beskriver utvikling og variasjon i kommunale helse- og omsorgstjenester.7567
SAMDATA Spesialisthelsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/samdataSAMDATA SpesialisthelsetjenestenÅrlig rapport om utviklingen i ressursinnsats til spesialisthelsetjenesten, bruk av tjenestene og utnytting av ressursene for både somatisk behandling, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).619
Nasjonale styringsmål for spesialisthelsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/nasjonale-styringsmal-for-spesialisthelsetjenestenNasjonale styringsmål for spesialisthelsetjenestenAktuelle styringsindikatorer for spesialisthelsetjenesten7433
Styringsdata for kommunenehttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/styringsdata-for-kommuneneStyringsdata for kommunene​Aktivitetsdata for kommunene i arbeidet med samhandlingsreformen.682
Reisetid til akuttjenesterhttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/reisetid-til-akuttjenesterReisetid til akuttjenesterBetaversjon av «Reisetid til akuttjenester», viser et øyeblikksbilde av geografisk plassering og reisetid til akuttjenester i Norge. 6814
Samhandlingsstatistikkhttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/samhandlingsstatistikkSamhandlingsstatistikkÅrlig rapport som viser utviklingstrekk for en rekke områder i samhandlingsreformen. Rapporten inneholder tall og analyser om både primær- og spesialisthelsetjenesten.629
Nasjonale kvalitetsindikatorerhttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/kvalitetsindikatorerNasjonale kvalitetsindikatorerNasjonale kvalitetsindikatorer for helse- og omsorgstjenesten skal gi informasjon om kvaliteten på helsetjenestene brukerne får. De brukes også til kvalitetsstyring og kvalitetsforbedring.366
Statistikk og analyser for omsorgstjenestenehttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/statistikk-og-analyser-for-omsorgstjenesteneStatistikk og analyser for omsorgstjenesteneStatistikk, analyser og rapporter for de kommunale omsorgstjenestene.1738
Fastlegestatistikkhttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/fastlegestatistikkFastlegestatistikkUtviklingstrekk og endringer i fastlegeordningen.665
ISF-kubenhttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/isf-kubenISF-kubenI kuben presenteres aktivitetsdata fra den delen av sykehusaktiviteten som er finansiert via ISF-ordningen. Kuben oppdateres med nye data hvert tertial og disse oppdateringer publiseres i månedsskiftet mars/april, i august og november.1317
Legemidler statistikk - folketrygdenhttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/legemidler-statistikk-folketrygdenLegemidler statistikk - folketrygdenUtviklingstrekk og endringer på legemiddelområdet.374
Samfunnsøkonomiske analyserhttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/samfunnsokonomiske-analyserSamfunnsøkonomiske analyserMetodikk, veiledere og rapporter innenfor samfunnsøkonomisk analyse av tiltak som har helseeffekter. 622
Statistikk behandling utlandhttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/statistikk-behandling-utlandStatistikk behandling utlandUtviklingstrekk og endringer i refusjonsutgifter innenfor EØS-området. 2347
Tannhelsestatistikkhttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/tannhelsestatistikkTannhelsestatistikkUtviklingstrekk og og endringer på tannhelseområdet.854

Sist faglig oppdatert: 27. mars 2017

skriv ut del på facebook del på twitter