Fakta

Samhandlingsreformen

  • Målet med samhandlingsreformen er bedre folkehelse og bedre helse- og omsorgstjenester på en bærekraftig måte.
  • Strategiene er å forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre. Pasienter og brukere skal få tidlig og god hjelp nærmest mulig der de bor.
  • Man skal få rett behandling til rett tid på rett sted, gjennom en helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjeneste som er tilpasset den enkelte bruker. 
  • Det er særlig viktig med god samhandling når ansvaret for pasienten flyttes mellom sykehus og kommuner, og mellom avdelinger og enheter innen sykehus og kommuner. Gode samarbeidsavtaler og samlokalisering i lokalmedisinske sentra kan bidra til det.
  • Folk må få hjelp til å legge om levevaner som kan føre til sykdom og plager. Dette kan være frisklivstilbud som kan hjelpe med å endre kosthold, komme i gang med fysisk aktivitet eller stumpe røyken. 

 

 

Samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetakhttps://helsedirektoratet.no/samhandlingsreformen/samarbeidsavtaler-mellom-kommuner-og-helseforetakSamarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetakHelse- og omsorgstjenesteloven, kapittel 6, forplikter kommuner og helseforetak til å inngå samarbeidsavtaler for å bidra til at pasienter og brukere mottar et helhetlig tilbud om helse- og omsorgstjenester. 618Artikkel
Tvisteløsningsnemndahttps://helsedirektoratet.no/samhandlingsreformen/tvistelosningsnemndaTvisteløsningsnemndaTvisteløsningsnemnda behandler tvister mellom kontraktspartene i samarbeidsavtalene kommune og helseforetak.850Artikkel
Øyeblikkelig hjelp – døgntilbud i kommunenhttps://helsedirektoratet.no/samhandlingsreformen/oyeblikkelig-hjelp-dogntilbud-i-kommunenØyeblikkelig hjelp – døgntilbud i kommunenFinn veiledningsmateriell om etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene.853Artikkel

Sist faglig oppdatert: 3. august 2018