​Veilederen beskriver en systematisk fremgangsmåte for å gjennomføre legemiddelgjennomganger, og er aktuell for alle helseprofesjoner, uavhengig av omsorgsnivå.

Veileder om legemiddelgjennomganger ( IS-1998) ble sist oppdatert i 2015. Dette er ingen revisjon av veilederen , men språklige og juridiske oppdateringer.