​Alkoholloven har som mål å begrense samfunnsmessige og individuelle skader ved alkoholbruk. Som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer, blant annet ved å hindre skjenking av mindreårige og åpenbart påvirkede. Et viktig virkemiddel er kommunenes forvaltning av salgs- og skjenkebestemmelsene.

Denne veilederen skal bidra til å styrke kommunenes arbeid med salgs- og skjenkekontroll. Helsedirektoratet ønsker å understøtte kommunenes arbeid med en ansvarlig alkoholhåndtering.​