Veilederen legger vekt på at miljørettet helsevern skal prege planleggingsfasen når virksomheter skal startes, utvides, endres - eller avvikles.

Veilederen beskriver:

  • Konsekvensutredning
  • Samarbeid med andre deler av forvaltningen 
  • Medvirkning fra befolkningen