​​Veilederen er utarbeidet på bakgrunn av helselovgivningen generelt og bygger på anbefalingene i LAR-retningslinjen. Den erstatter IS-1255 Veileder for apotekansatte i forbindelse med legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

​Hensikten med veilederen:

  • Gi råd og veiledning om utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor legemiddelassistert rehabilitering - LAR.
  • Beskrive hvilke regelverk som er aktuelle i forbindelse med utlevering av disse legemidlene.
  • Bidra til at behandlingstilbudet som gis, er likeverdig i hele landet.
  • Bidra til å styrke samhandlingen mellom aktørene.