​​Veilederen skal gi praktisk veiledning til dialyse- og teknisk personell i deres arbeid med tilvirkning og håndtering av dialysevann, hemodialyse- og hemofiltrasjonsvæske.

​Det norske nyremedisinske miljøet har i lang tid ønsket et nasjonalt regelverk for fremstilling og bruk av dialysevæske. I forbindelse med økende bruk av hemodiafiltrasjon har behovet for et nasjonalt regelverk fått økt aktualitet. Veilederen har blitt til etter langvarig kontakt mellom det nyremedisinske miljøet og helsemyndighetene.

Arbeidet med veilederen har vært forankret i Helsedirektoratet, avdeling sykehustjenester og avdeling medisinsk utstyr og legemidler. Det har samtidig vært kontinuerlig kontakt med Statens legemiddelverk og Rikshospitalet, avdeling for sykehushygiene. Utkast til veileder har vært til høring i de aktuelle helseforetakene og innspill er tatt med i den endelige veilederen.