Rapportering av person og boforholdhttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=4458Rapportering av person og boforholdVeileder for registrering av IPLOS-data i kommunenRetningslinjeseksjon10FalseVeileder for registrering av.../retningslinjer/veileder-for-registrering-av-iplos-data-i-kommunen/seksjon?Tittel=rapportering-av-person-og-11159
Rapportering av om personen er vurdert av tannhelsepersonell/legehttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=4459Rapportering av om personen er vurdert av tannhelsepersonell/legeVeileder for registrering av IPLOS-data i kommunenRetningslinjeseksjon4FalseVeileder for registrering av.../retningslinjer/veileder-for-registrering-av-iplos-data-i-kommunen/seksjon?Tittel=rapportering-av-om-personen-11161
Om funksjonsvurdering og skårinndelinghttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=4460Om funksjonsvurdering og skårinndelingVeileder for registrering av IPLOS-data i kommunenRetningslinjeseksjon6FalseVeileder for registrering av.../retningslinjer/veileder-for-registrering-av-iplos-data-i-kommunen/seksjon?Tittel=om-funksjonsvurdering-og-skarinndeling-11163
Funksjonsvariablenehttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=4461FunksjonsvariableneVeileder for registrering av IPLOS-data i kommunenRetningslinjeseksjon18FalseVeileder for registrering av.../retningslinjer/veileder-for-registrering-av-iplos-data-i-kommunen/seksjon?Tittel=funksjonsvariablene-11213
Behov for bistand og transport til arbeid, utdanning og fritidhttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=4462Behov for bistand og transport til arbeid, utdanning og fritidVeileder for registrering av IPLOS-data i kommunenRetningslinjeseksjon8FalseVeileder for registrering av.../retningslinjer/veileder-for-registrering-av-iplos-data-i-kommunen/seksjon?Tittel=behov-for-bistand-og-11220
Rapportering av diagnosehttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=4463Rapportering av diagnoseVeileder for registrering av IPLOS-data i kommunenRetningslinjeseksjon3FalseVeileder for registrering av.../retningslinjer/veileder-for-registrering-av-iplos-data-i-kommunen/seksjon?Tittel=rapportering-av-diagnose-11263
Rapportering av risiko for underernæringhttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=4464Rapportering av risiko for underernæringVeileder for registrering av IPLOS-data i kommunenRetningslinjeseksjon4FalseVeileder for registrering av.../retningslinjer/veileder-for-registrering-av-iplos-data-i-kommunen/seksjon?Tittel=rapportering-av-risiko-for-11309
Rapportering av legemiddelgjennomgang for beboere på sykehjemhttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=4465Rapportering av legemiddelgjennomgang for beboere på sykehjemVeileder for registrering av IPLOS-data i kommunenRetningslinjeseksjon3FalseVeileder for registrering av.../retningslinjer/veileder-for-registrering-av-iplos-data-i-kommunen/seksjon?Tittel=rapportering-av-legemiddelgjennomgang-for-11391
Rapportering av tjenester med definisjoner og rapporteringskravhttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=4466Rapportering av tjenester med definisjoner og rapporteringskravVeileder for registrering av IPLOS-data i kommunenRetningslinjeseksjon21FalseVeileder for registrering av.../retningslinjer/veileder-for-registrering-av-iplos-data-i-kommunen/seksjon?Tittel=rapportering-av-tjenester-med-11392
Rapportering av velferdsteknologihttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=4467Rapportering av velferdsteknologiVeileder for registrering av IPLOS-data i kommunenRetningslinjeseksjon4FalseVeileder for registrering av.../retningslinjer/veileder-for-registrering-av-iplos-data-i-kommunen/seksjon?Tittel=rapportering-av-velferdsteknologi-11569
Boligopplysninger – beboer har inngått husleiekontrakt og betaler husleiehttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=4468Boligopplysninger – beboer har inngått husleiekontrakt og betaler husleieVeileder for registrering av IPLOS-data i kommunenRetningslinjeseksjon7FalseVeileder for registrering av.../retningslinjer/veileder-for-registrering-av-iplos-data-i-kommunen/seksjon?Tittel=boligopplysninger-beboer-har-11395
Rapportering av timer per uke på de ulike tjenestenehttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=4469Rapportering av timer per uke på de ulike tjenesteneVeileder for registrering av IPLOS-data i kommunenRetningslinjeseksjon5FalseVeileder for registrering av.../retningslinjer/veileder-for-registrering-av-iplos-data-i-kommunen/seksjon?Tittel=rapportering-av-timer-per-11394
Rapportering av organisasjonsnummer på tjenestenehttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=4470Rapportering av organisasjonsnummer på tjenesteneVeileder for registrering av IPLOS-data i kommunenRetningslinjeseksjon2FalseVeileder for registrering av.../retningslinjer/veileder-for-registrering-av-iplos-data-i-kommunen/seksjon?Tittel=rapportering-av-organisasjonsnummer-pa-11393
Skal friskliv, lavterskeltilbud, fysioterapi, ergoterapi og psykisk helsetjeneste rapporteres?https://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=4471Skal friskliv, lavterskeltilbud, fysioterapi, ergoterapi og psykisk helsetjeneste rapporteres?Veileder for registrering av IPLOS-data i kommunenRetningslinjeseksjon4FalseVeileder for registrering av.../retningslinjer/veileder-for-registrering-av-iplos-data-i-kommunen/seksjon?Tittel=skal-friskliv-lavterskeltilbud-fysioterapi-11401
Rapportering av individuell planhttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=4472Rapportering av individuell planVeileder for registrering av IPLOS-data i kommunenRetningslinjeseksjon3FalseVeileder for registrering av.../retningslinjer/veileder-for-registrering-av-iplos-data-i-kommunen/seksjon?Tittel=rapportering-av-individuell-plan-11396
Rapportering av koordinatorhttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=4473Rapportering av koordinatorVeileder for registrering av IPLOS-data i kommunenRetningslinjeseksjon2FalseVeileder for registrering av.../retningslinjer/veileder-for-registrering-av-iplos-data-i-kommunen/seksjon?Tittel=rapportering-av-koordinator-11397
Rapportering av kommunalt øyeblikkelig døgnoppholdhttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=4474Rapportering av kommunalt øyeblikkelig døgnoppholdVeileder for registrering av IPLOS-data i kommunenRetningslinjeseksjon1FalseVeileder for registrering av.../retningslinjer/veileder-for-registrering-av-iplos-data-i-kommunen/seksjon?Tittel=rapportering-av-kommunalt-oyeblikkelig-11398
Rapportering om bruk av tvanghttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=4475Rapportering om bruk av tvangVeileder for registrering av IPLOS-data i kommunenRetningslinjeseksjon3FalseVeileder for registrering av.../retningslinjer/veileder-for-registrering-av-iplos-data-i-kommunen/seksjon?Tittel=rapportering-om-bruk-av-11399
Rapportering av opphold i spesialisthelsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=4476Rapportering av opphold i spesialisthelsetjenestenVeileder for registrering av IPLOS-data i kommunenRetningslinjeseksjon2FalseVeileder for registrering av.../retningslinjer/veileder-for-registrering-av-iplos-data-i-kommunen/seksjon?Tittel=rapportering-av-opphold-i-11405