Oppdatert mars 2018

Hovedformålet med veilederen er å oppnå lik registrering av opplysninger hos private virksomheter med godkjenning innen fritt behandlingsvalg. Veilederen skal bidra til korrekt og komplett registrering og innrapportering av data til NPR, samt gi grunnlag for felles språkbruk og begrepsforståelse.

Relatert innhold