​Oppfølgingsveilederen skal:

  • Informere om forhold som skal ha en spesiell oppmerksomhet i oppfølgingen av personer med velocardiofacialt syndrom.
  • Bidra til hensiktsmessig samhandling mellom bruker, pårørende, tjenester og tjenestenivå.
  • Danne grunnlag for utarbeidelse av individuell plan for pasientene.