Last ned PDF (991 kB) Kan ikke bestilles i papirversjon

Veilederen beskriver kvalitetskrav og anbefalinger for etablering, organisering og tilbud ved kommunale frisklivssentraler.

Last ned enkeltkapitler i PDF:

  1. Innledning
  2. Frisklivssentralen - en kommunal helsetjeneste
  3. Tilbudet ved frisklivssentralen
  4. Hvorfor frisklivssentraler
  5. Etablering og organisering
  6. Lovverk og styringsdokumenter
  7. Sentrale begreper
skriv ut del på facebook del på twitter