Veilederen beskriver kvalitetskrav og anbefalinger for etablering, organisering og tilbud ved kommunale frisklivssentraler.

Først utgitt i februar 2011, revidert i oktober 2016, oppdatert i mars 2019 (kap 1, 3, 5, 6).

Last ned enkeltkapitler i PDF:

  1. Innledning
  2. Frisklivssentralen - en kommunal helsetjeneste
  3. Tilbudet ved frisklivssentralen
  4. Hvorfor frisklivssentraler
  5. Etablering og organisering
  6. Lovverk og styringsdokumenter
  7. Sentrale begreper