Last ned PDF (942 kB) Kan ikke bestilles i papirversjon

​​​Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder for fylkesmannens klagebehandling av klager på vedtak om behandling uten eget samtykke (psykisk helsevernloven § 4-4).

Formålet med denne veilederen er å ivareta pasientenes rettssikkerhet ved å sikre forsvarlig saksbehandling av klager på vedtak om behandling uten eget samtykke.

Veilederen skal bidra til likebehandling og sikre rett prioritering av disse hos fylkesmannen.

skriv ut del på facebook del på twitter