https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2779<h2 class="ms-rteElement-H2B">Urinveisinfeksjoner (veiledende frist 12 uker)</h2><div class="textContainer"><dl> <dt>Utdypende forklaring på tilstand</dt> <dd>Det forutsettes at de som henvises til spesialisthelsetjenesten har gjennomgått utredning med bakteriologisk diagnostikk og behandling uten ønsket effekt i primærhelsetjenesten. Tilstanden er aldersavhengig - desto yngre desto større sannsynlighet for alvorlig tilstand. Urinveisinfeksjoner forverres også av strukturelle og funksjonelle abnormiteter i uro-genitalsystemet, samt om det er underliggende sykdom eller tilstand som interfererer med pasientens forsvarsmekanismer.</dd> <dt>Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?</dt> <dd>Ja</dd> <dt>Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Urologisk utredning</dd> <dt>Veiledende frist for start behandling</dt> <dd>12 uker</dd> <dt>Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter</dt> <dd> <ul> <li>barn</li> <li>mistenkte eller kjente strukturelle og/eller funksjonelle abnormiteter</li> <li>graviditet</li> </ul> </dd> </dl> </div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-11522" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-11522" class="rasjonale"><dl> <dt>Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Helsehjelpen anses å være nyttig</dd> <dd>Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv</dd> <dt>Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Tilstanden anses å være alvorlig</dd> </dd> </div></div></div>