https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2758<h2 class="ms-rteElement-H2B">Avhengighet - alkohol som hovedrusmiddel (veiledende frist 6 uker)</h2><div class="textContainer"><dl> <dt>Utdypende forklaring på tilstand</dt> <dd>Avhengighet med alkohol som hovedrusmiddel, eventuelt Audit over 20.</dd> <dt>Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?</dt> <dd>Ja</dd> <dt>Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Poliklinisk utredning, poliklinisk behandling, avrusning, dag- og døgnbehandling, i tillegg til samhandling med relevante aktører i første- og andrelinjetjenesten.</dd> <dt>Veiledende frist for start behandling</dt> <dd>6 uker</dd> <dt>Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter</dt> <dd> <ul> <li>suicidalitet</li> <li>graviditet</li> <li>psykisk og somatisk komorbiditet</li> <li>omsorgsansvar for barn under 18 år, eller annet omsorgsansvar</li> <li>risiko for tap av rammebetingelser som bo, skole- og arbeidsforhold</li> <li>risiko for tap av bærende sosiale relasjoner og familieforhold</li> <li>lav/høy alder</li> <li>pasientens egne mål, ønsker og opplevd lidelsestrykk</li> <li>aktiv bruk av andre rusmidler og/eller medikamenter</li> <li>type alkohol (eksempelvis teknisk sprit)</li> <li>endret reaksjon på alkohol</li> <li>risikofylt atferdsendring som følge av alkoholbruk</li> <li>opphørt søvn og dårlig ernæring</li> <li>truende delir</li> <li>kjønn</li> <li>risiko for alkoholrelatert kognitiv svikt</li> <li>(selv)destruktiv atferd</li> </ul> <p>Ved mer enn 20 alkoholenheter per døgn er fristen 2 uker.</p> <p>Vurder øyeblikkelig hjelp ved fare for liv og helse.</p> <p>For pasienter under 23 år er fristen 4 uker.</p> </dd> </dl></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-11501" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-11501" class="rasjonale"><dl> <dt>Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Helsehjelpen anses å være nyttig</dd> <dd>Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv</dd> <dt>Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Tilstanden anses å være alvorlig</dd> </dl></div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2759<h2 class="ms-rteElement-H2B">Avhengighet - cannabis som hovedrusmiddel (veiledende frist 12 uker)</h2><div class="textContainer"><dl> <dt>Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?</dt> <dd>Ja</dd> <dt>Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Poliklinisk utredning, poliklinisk avrusning/behandling, dagbehandling, i tillegg til samhandling med relevante aktører i første- og andrelinjetjenesten.</dd> <dt>Veiledende frist for start behandling</dt> <dd>12 uker</dd> <dt>Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter</dt> <dd> <ul> <li>suicidalitet</li> <li>graviditet</li> <li>psykisk (herunder rusutløst psykose) og somatisk komorbiditet</li> <li>risikofylt atferdsendring som følge av cannabisbruk</li> <li>omsorgsansvar for barn under 18 år, eller annet omsorgsansvar</li> <li>risiko for tap av rammebetingelser som bo, skole- og arbeidsforhold</li> <li>risiko for tap av bærende sosiale relasjoner og familieforhold</li> <li>lav alder</li> <li>pasientens egne mål, ønsker og opplevd lidelsestrykk</li> <li>type cannabinoider (eksempelvis syntetisk THC)</li> <li>aktiv bruk av andre rusmidler og/eller medikamenter</li> <li>(selv)destruktiv atferd</li> </ul> <p>For pasienter under 23 år er fristen 4 uker.</p> </dd> </dl></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-11502" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-11502" class="rasjonale"><dl> <dt>Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig</dd> <dd>Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv</dd> <dt>Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig</dd> </dl></div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2760<h2 class="ms-rteElement-H2B">Avhengighet - legemiddelavhengighet (veiledende frist 12 uker)</h2><div class="textContainer"><dl> <dt>Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?</dt> <dd>Ja</dd> <dt>Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Poliklinisk behandling, avgiftning, eventuellt døgnbehandling samt samhandling med relevante aktører i første- og andrelinjetjenesten.</dd> <dt>Veiledende frist for start behandling</dt> <dd>12 uker</dd> <dt>Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter</dt> <dd> <ul> <li>suicidalitet</li> <li>graviditet</li> <li>psykisk og somatisk komorbiditet</li> <li>omsorgsansvar for barn under 18 år, eller annet omsorgsansvar</li> <li>risiko for tap av rammebetingelser som bo, skole- og arbeidsforhold</li> <li>risiko for tap av bærende sosiale relasjoner og familieforhold</li> <li>lav/høy alder</li> <li>pasientens egne mål, ønsker og opplevd lidelsestrykk</li> <li>administrasjonsmåte</li> <li>endret reaksjon på rusmiddelbruk</li> <li>risikofylt atferdsendring som følge av legemiddelbruk</li> <li>(selv)destruktiv atferd</li> <li>risiko for overdose</li> <li>aktiv bruk av andre rusmidler</li> </ul> <p>For pasienter under 23 år er fristen 4 uker.</p> <p>Vurder øyeblikkelig hjelp ved fare for liv og helse.</p> </dd> </dl></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-11505" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-11505" class="rasjonale"><dl> <dt>Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig</dd> <dd>Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv</dd> <dt>Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Tilstanden anses under tvil å være alvorlig</dd> </dl></div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2761<h2 class="ms-rteElement-H2B">Avhengighet - opiater som hovedrusmiddel (veiledende frist 12 uker)</h2><div class="textContainer"><dl> <dt>Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?</dt> <dd>Ja</dd> <dt>Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Avrusning, poliklinisk behandling og/eller døgnbehandling, ambulante tjenester, legemiddelassistert rehabilitering, i tillegg til samhandling med relevante aktører i første- og andrelinjetjenesten.</dd> <dt>Veiledende frist for start behandling</dt> <dd>12 uker</dd> <dt>Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter</dt> <dd> <ul> <li>suicidalitet</li> <li>graviditet</li> <li>psykisk og somatisk komorbiditet</li> <li>omsorgsansvar for barn under 18 år, eller annet omsorgsansvar</li> <li>risiko for tap av rammebetingelser som bo, skole- og arbeidsforhold</li> <li>risiko for tap av bærende sosiale relasjoner og familieforhold</li> <li>lav/høy alder</li> <li>pasientens egne mål og ønsker inklusive lidelsestrykk</li> <li>administrasjonsmåte</li> <li>endret reaksjon på rusmiddelbruk</li> <li>risikofylt atferdsendring som følge av rusmiddelbruk</li> <li>aktivt bruk av andre rusmidler og/eller medikamenter</li> <li>overdoserisiko</li> <li>risiko for alvorlige abstinensreaksjoner</li> <li>opphørt søvn og dårlig ernæring</li> <li>(selv)destruktiv atferd</li> </ul> <p>Ved injiserende administrasjon er fristen 4 uker. Ved lyske- eller halsinjeksjoner er fristen 2 uker.</p> <p>For pasienter under 23 år er fristen 4 uker.</p> <p>Vurder øyeblikkelig hjelp ved fare for liv og helse.</p> </dd> </dl></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-11503" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-11503" class="rasjonale"><dl> <dt>Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Helsehjelpen anses å være nyttig</dd> <dd>Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv</dd> <dt>Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Tilstanden anses å være alvorlig</dd> </dl></div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2762<h2 class="ms-rteElement-H2B">Avhengighet - sentralstimulerende som hovedrusmiddel (veiledende frist 12 uker)</h2><div class="textContainer"><dl> <dt>Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?</dt> <dd>Ja</dd> <dt>Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Avgiftning, poliklinisk behandling og/eller døgnbehandling, ambulante tjenester, i tillegg til samhandling med relevante aktører i første- og andrelinjetjenesten.</dd> <dt>Veiledende frist for start behandling</dt> <dd>12 uker</dd> <dt>Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter</dt> <dd> <ul> <li>suicidalitet</li> <li>graviditet</li> <li>psykisk og somatisk komorbiditet</li> <li>omsorgsansvar for barn under 18 år, eller annet omsorgsansvar</li> <li>risiko for tap av rammebetingelser som bo, skole- og arbeidsforhold</li> <li>risiko for tap av bærende sosiale relasjoner og familieforhold</li> <li>lav/høy alder</li> <li>pasientens egne mål, ønsker og opplevd lidelsestrykk</li> <li>administrasjonsmåte</li> <li>endret reaksjon på rusmiddelbruk</li> <li>risikofylt atferdsendring som følge av rusmiddelbruk</li> <li>aktivt bruk av andre rusmidler og/eller medikamenter</li> <li>opphørt søvn og dårlig ernæring</li> <li>(selv)destruktiv atferd</li> <li>fare for psykotisk gjennombrudd</li> <li>risiko for legemiddelrelatert kognitiv svikt</li> </ul> <p>Ved injiserende administrasjon er fristen 6 uker. Ved lyske- eller halsinjeksjoner er fristen 2 uker.</p> <p>For pasienter under 23 år er fristen 4 uker.</p> <p>Vurder øyeblikkelig hjelp ved fare for liv og helse.</p> </dd> </dl></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-11504" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-11504" class="rasjonale"><dl> <dt>Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Helsehjelpen anses å være nyttig</dd> <dd>Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv</dd> <dt>Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Tilstanden anses å være alvorlig</dd> </dl></div></div></div>