https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2749<h2 class="ms-rteElement-H2B">Sykelig overvekt - barn (veiledende frist 12 uker)</h2><div class="textContainer"><dl> <dt>Utdypende forklaring på tilstand</dt> <dd>Definisjon: Barn (0-18 år, enkelte helseforetak har andre aldersangivelser), isoKMI større eller lik 35, isoKMI større eller lik 25 med komplikasjoner og/eller risikofaktorer:</dd> </dl><dl> <dd> <ul> <li>mistanke om medisinsk årsak til fedme (kortvokst, dyskrine trekk, forsinket psykomotorisk utvikling, synsforstyrrelse og hodepine</li> <li>redusert glukosetoleranse</li> <li>hyperinsulinisme</li> <li>hypertensjon</li> <li>dyslipidemi</li> <li>søvnapné</li> <li>svært rask vektøkning</li> <li>alvorlig bekymring for vektoppgang</li> <li>alvorlig overspising </li> </ul></dd> <dl> <dt>Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?</dt> <dd>Ja</dd> <dt>Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Utredning og behandling starter i tverrfaglig poliklinikk ved barneavdeling. Behandlingsforløpet ved sykelig overvekt starter når pasienten og foresatte tas inn i tverrfaglige utredning- og behandlingsforløpet i spesialisthelsetjenesten, og behandlingsfristen anses som innfridd ved første konsultasjon.</dd> <dt>Veiledende frist for start behandling</dt> <dd>12 uker</dd> <dt>Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter</dt> <dd> <ul> <li>tilgrunnliggende sykdom og høy isoKMI</li> <li>tilleggssykdommer</li> <li>mistanke om tilgrunnliggende sykdom som årsak til overvekt</li> <li>spiseforstyrrelse</li> <li>depresjon</li> <li>behandlingsmotivasjon hos barn/ungdom og familie</li> <li>vansker med dagligdagse gjøremål</li> <li>isoleringstendens med skolefravær og manglende utdanning som konsekvens</li> </ul> <p> Klinisk erfaring tilsier at behandling bør starte i så ung alder som mulig </p> </dd> </dl></dl></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-11492" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-11492" class="rasjonale"><dl> <dt>Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Helsehjelpen anses å være nyttig</dd> <dd>Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv</dd> <dt>Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Tilstanden anses å være alvorlig</dd> </dl></div></div></div>