https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2744<h2 class="ms-rteElement-H2B">Langvarige smertetilstander - avklart utløsende årsak (veiledende frist 26 uker)</h2><div class="textContainer"><dl> <dt>Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?</dt> <dd>Ja</dd> <dt>Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Vurdering og eventuelt behandling ved tverrfaglig smerteklinikk. I teamet inngår etter behov lege, psykolog, sykepleier, fysioterapeut, og samarbeid med andre deler av spesialisthelsetjenesten og/eller primærhelsetjenesten.</dd> <dt>Veiledende frist for start behandling</dt> <dd>26 uker</dd> <dt>Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter</dt> <dd> <ul> <li>tidligere smertehistorie</li> <li>alder under 23 år</li> <li>omsorgsoppgaver for barn</li> <li>redusert livskvalitet</li> </ul> </dd> </dl> </div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-11487" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-11487" class="rasjonale"><dl> <dt>Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig</dd> <dd>Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv</dd> <dt>Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig</dd> </dd> </div></div></div>