Bestill papirversjon av veilederen​

Veilederens formål er å synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale psykiske helse- og rusarbeidet for voksne. Veilederen angir krav og forventninger.​​​

Den legger særlig vekt på at:

 • psykisk helse og rus ses i sammenheng
 • bruker- og mestringsperspektivet bør styrkes
 • det samarbeides for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester

Lysbildepresentasjoner av veilederen

Formålet med disse presentasjonene er å gjøre det lettere for tjenestene å selv sette veilederen på dagsorden og å innlede om den. For videre arbeid og implementering i tjenestene er Helsedirektoratet avhengig av at innholdet i veilederen videreformidles.

Hva gir veilederen svar på? 

 • Beskriver tjenestene, peker på utfordringer og muligheter
  Skisserer hvordan tjenestene kan tilrettelegge for gode bruker- og pasientforløp
 • Understreker betydningen av forebyggende arbeid og inkluderende lokalsamfunn
 • Klargjør lovgrunnlaget
 • Angir sentrale aktører
 • Besvarer «ofte stilte spørsmål»
 • Gir råd og anbefalinger