​​Formålet med veilederen er å gi en beskrivelse av opplysninger AMK-sentralene skal registrere og rapportere til Norsk pasientregister.

Veilederen skal bidra til at de som registrerer data har en enhetlig forståelse av:

  • Hvilke opplysninger som skal rapporteres til NPR
  • Hvordan hvert enkelt element skal forstås
  • Hvordan hvert enkelt element skal registreres
  • Etablere ensartet leveranse av data

En enhetlig forståelse er nødvendig for å få korrekt og komplett registrering og rapportering av data, noe som igjen er sentralt for datakvaliteten i de rapporter som NPR utarbeider.

I denne veilederen omtales kun opplysninger som skal rapporteres til Norsk
pasientregister.