https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2728<h2 class="ms-rteElement-H2B">Psykoselidelse - alvorlig forverring av symptomer (veiledende frist 2 uker)</h2><div class="textContainer"><dl> <dt>Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?</dt> <dd>Ja</dd> <dt>Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Behandling</dd> <dt>Veiledende frist for start behandling</dt> <dd>2 uker</dd> <dt>Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter</dt> <dd> <ul> <li>funksjonsfall</li> <li>alder</li> <li>komorbiditet</li> <li>rus</li> <li>omsorg for barn</li> <li>graviditet</li> <li>suicidalitet</li> <li>selvskading</li> <li>traumereaksjoner</li> <li>personlighetspatologi</li> <li>autismespekter lidelser og andre utviklingsforstyrrelser</li> <li>psykisk utviklingshemmede med psykisk lidelse.</li> </ul> <p>Det vises til fagspesifikk innledning for utdypning av ovenstående kulepunkter.</p> <p>Det bør vurderes om det er behov for øyeblikkelig hjelp.</p> </dd> </dl> </div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-11471" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-11471" class="rasjonale"><dl> <dt>Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Helsehjelpen anses å være nyttig</dd> <dd>Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv</dd> <dt>Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Tilstanden anses å være alvorlig</dd> </dd> </div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2729<h2 class="ms-rteElement-H2B">Psykoselidelse - forverring av symptomer (veiledende frist 4 uker)</h2><div class="textContainer"><dl> <dt>Utdypende forklaring på tilstand</dt> <dd>Der pasienten har adekvat oppfølging i førstelinjetjenesten kan behandling i første omgang forsøkes på et lavere omsorgsnivå enn i spesialisthelsetjenesten. </dd> <dt>Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?</dt> <dd>Ja</dd> <dt>Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Behandling</dd> <dt>Veiledende frist for start behandling</dt> <dd>4 uker</dd> <dt>Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter</dt> <dd> <ul> <li>funksjonsfall</li> <li>alder</li> <li>komorbiditet</li> <li>rus</li> <li>omsorg for barn</li> <li>graviditet</li> <li>suicidalitet</li> <li>selvskading</li> <li>traumereaksjoner</li> <li>personlighetspatologi</li> <li>autismespekter lidelser og andre utviklingsforstyrrelser</li> <li>psykisk utviklingshemmede med psykisk lidelse</li> </ul> <p>Det vises til fagspesifikk innledning for utdypning av ovenstående kulepunkter.</p> </dd> </dl> </div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-11472" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-11472" class="rasjonale"><dl> <dt>Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Helsehjelpen anses å være nyttig</dd> <dd>Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv</dd> <dt>Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Tilstanden anses å være alvorlig</dd> </dd> </div></div></div>