https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2720<h2 class="ms-rteElement-H2B">Angst og tvang - alvorlig til moderat (veiledende frist 12 uker)</h2><div class="textContainer"><dl> <dt>Utdypende forklaring på tilstand</dt> <dd>Uttalt grad av ulike angstlidelser og tvangstanker og/eller handlinger som medfører tap av funksjon og gir høyt lidelsestrykk.</dd> <dt>Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?</dt> <dd>Ja</dd> <dt>Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Utredning og eventuelt behandling.</dd> <dt>Veiledende frist for start utredning</dt> <dd>12 uker</dd> <dt>Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter</dt> <dd> <ul> <li>funksjonsfall</li> <li>alder</li> <li>komorbiditet</li> <li>rus</li> <li>omsorg for barn</li> <li>graviditet</li> <li>suicidalitet</li> <li>selvskading</li> <li>traumereaksjoner</li> <li>personlighetspatologi</li> <li>autismespekter lidelser og andre utviklingsforstyrrelser</li> <li>psykisk utviklingshemmede med psykisk lidelse</li> </ul> <p>Det vises til fagspesifikk innledning for utdypning av ovenstående kulepunkter.</p> </dd> </dl> </div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-11463" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-11463" class="rasjonale"><dl> <dt>Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Helsehjelpen anses å være nyttig</dd> <dd>Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv</dd> <dt>Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig</dd> </dd> </div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2721<h2 class="ms-rteElement-H2B">Angst og tvang - lettere symptomer (ikke rett)</h2><div class="textContainer"><dl> <dt>Utdypende forklaring på tilstand</dt> <dd>Dette dreier seg om lettere tilstander som oftest er forbigående og kan håndteres i førstelinje.</dd> <dt>Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?</dt> <dd>Nei</dd> <dt>Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter</dt> <dd> <ul> <li>funksjonsfall</li> <li>alder</li> <li>komorbiditet</li> <li>rus</li> <li>omsorg for barn</li> <li>graviditet</li> <li>suicidalitet</li> <li>selvskading</li> <li>traumereaksjoner</li> <li>personlighetspatologi</li> <li>autismespekter lidelser og andre utviklingsforstyrrelser</li> <li>psykisk utviklingshemmede med psykisk lidelse</li> </ul> <p>Det vises til fagspesifikk innledning.</p> <p>Dersom indviduelle forhold tilsier utredning/behandling i spesialisthelsetjenesten, settes maksimumsfrist til 16 uker.</p> </dd> </dl></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-11464" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-11464" class="rasjonale"><dl> <dt>Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Helsehjelpen anses ikke å være nyttig</dd> <dd>Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv</dd> <dt>Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Tilstanden anses ikke å være alvorlig</dd> </dl></div></div></div>