​Formålet med denne veilederen er å gi tydelige føringer for videreutviklingen av poliklinikkenes tilbud innen psykisk helsevern for barn og unge.

Veilederen henvender seg til ledere på ulike nivåer, til utøve og til brukere av tjenestene