​Helsedirektoratet har bedt seks arbeidsgrupper, med 84 dyktige og erfarne fagpersoner og ledere, utarbeide praksisfeltets egne råd og anbefalinger innenfor de ulike områdene i kvalitetsstrategien.

Dette har vært en enorm prosess og i løpet av et år har arbeidsgruppene kommet frem til 130 anbefalinger. Disse anbefalingene sammenfattet i ett dokument som vi har valgt å kalle «Praksisfeltets anbefalinger for å oppnå god kvalitet på tjenestene i sosial- og helsetjenesten».