Introduksjon til pakkeforløp for tykk- og endetarmskrefthttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=437Introduksjon til pakkeforløp for tykk- og endetarmskreftPakkeforløp for tykk- og endetarmskreftRetningslinjeseksjon0FalsePakkeforløp for tykk- og...<p><span class="redactor-ie-paste"></span></p><p> Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp». Standardiserte pasientforløp, Pakkeforløp for kreft, skal bidra til å heve kvaliteten på norsk kreftomsorg og legge grunnlaget for mer forutsigbarhet for pasientene. </p><p> Videre er målet å bedre samhandling mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten, mellom helseforetakene og internt i det enkelte foretak. Innføring av Pakkeforløp for kreft skal bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikke-medisinsk begrunnet ventetid slik at pasientene opplever et helhetlig, godt organisert og forutsigbart forløp. </p><p> Helsedirektoratet fikk i februar 2014 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide Pakkeforløp for kreft og diagnoseveiledere for fastlegene etter modell fra Danmark. Helsedirektoratet har i samarbeid med 21 arbeidsgrupper med til sammen rundt 200 fagpersoner fra helseforetakene, fastleger og brukere utarbeidet 28 pakkeforløp for kreft , diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon. Pakkeforløpsbeskrivelser, diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon er gjennomgått og revidert i 2016 av Helsedirektoratet, i samarbeid med fagmiljøene og pasientorganisasjoner. </p><p> Pakkeforløpene er nasjonale standardiserte pasientforløp som er faglig baserte og normgivende. Pakkeforløpene er basert på de nasjonale handlingsprogrammene med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft. </p><p> Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp for hver enkelt pasient tilrettelegges. Målgruppen for beskrivelsene av pakkeforløp er primært helsepersonell, ledere, administratorer og beslutningstakere på ulike nivåer i helsetjenesten, og eventuelt andre. </p><p> Helsedirektoratet vil takke alle som har bidratt i arbeidet. </p><p> Bjørn Guldvog <br> Helsedirektør </p><h2>Arbeidsgruppens sammensetning</h2><ul><li>Morten Tandberg Eriksen, Akershus universitetssykehus, gastrokirurg </li><li>Frank Pfeffer, Helse Bergen, gastrokirurg </li><li>Geir Tollåli, Universitetssykehuset Nord-Norge, gastroenterolog </li><li>Harald Nes, Helse Fonna, radiolog </li><li>Inge Holm Nygaard, Helse Møre og Romsdal, gastrokirurg </li><li>Karin Frydenberg, fastlege </li><li>Marianne Guren, Oslo universitetssykehus, onkolog </li><li>Rolv Ole Lindsetmo, Universitetssykehuset Nord-Norge, gastrokirurg </li><li>Sigrunn Sebjørnsen, Helse Bergen, onkolog </li><li>Sonja E. Steigen, Universitetssykehuset Nord-Norge, patolog </li><li>Tori Storvik, Oslo universitetssykehus, koordinator </li><li>Britt Sofie Illgut, Norsk forening for stomi- og reservoaropererte (Norilco), brukerrepresentant</li></ul>/retningslinjer/pakkeforlop-for-tykk-og-endetarmskreft/seksjon?Tittel=introduksjon-til-pakkeforlop-for-1367
Inngang til pakkeforløp for tykk- og endetarmskrefthttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=438Inngang til pakkeforløp for tykk- og endetarmskreftPakkeforløp for tykk- og endetarmskreftRetningslinjeseksjon9FalsePakkeforløp for tykk- og...<p><span class="redactor-ie-paste"></span></p><p> Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp». Standardiserte pasientforløp, Pakkeforløp for kreft, skal bidra til å heve kvaliteten på norsk kreftomsorg og legge grunnlaget for mer forutsigbarhet for pasientene. </p><p> Videre er målet å bedre samhandling mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten, mellom helseforetakene og internt i det enkelte foretak. Innføring av Pakkeforløp for kreft skal bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikke-medisinsk begrunnet ventetid slik at pasientene opplever et helhetlig, godt organisert og forutsigbart forløp. </p><p> Helsedirektoratet fikk i februar 2014 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide Pakkeforløp for kreft og diagnoseveiledere for fastlegene etter modell fra Danmark. Helsedirektoratet har i samarbeid med 21 arbeidsgrupper med til sammen rundt 200 fagpersoner fra helseforetakene, fastleger og brukere utarbeidet 28 pakkeforløp for kreft , diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon. Pakkeforløpsbeskrivelser, diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon er gjennomgått og revidert i 2016 av Helsedirektoratet, i samarbeid med fagmiljøene og pasientorganisasjoner. </p><p> Pakkeforløpene er nasjonale standardiserte pasientforløp som er faglig baserte og normgivende. Pakkeforløpene er basert på de nasjonale handlingsprogrammene med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft. </p><p> Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp for hver enkelt pasient tilrettelegges. Målgruppen for beskrivelsene av pakkeforløp er primært helsepersonell, ledere, administratorer og beslutningstakere på ulike nivåer i helsetjenesten, og eventuelt andre. </p><p> Helsedirektoratet vil takke alle som har bidratt i arbeidet. </p><p> Bjørn Guldvog <br> Helsedirektør </p><h2>Arbeidsgruppens sammensetning</h2><ul><li>Morten Tandberg Eriksen, Akershus universitetssykehus, gastrokirurg </li><li>Frank Pfeffer, Helse Bergen, gastrokirurg </li><li>Geir Tollåli, Universitetssykehuset Nord-Norge, gastroenterolog </li><li>Harald Nes, Helse Fonna, radiolog </li><li>Inge Holm Nygaard, Helse Møre og Romsdal, gastrokirurg </li><li>Karin Frydenberg, fastlege </li><li>Marianne Guren, Oslo universitetssykehus, onkolog </li><li>Rolv Ole Lindsetmo, Universitetssykehuset Nord-Norge, gastrokirurg </li><li>Sigrunn Sebjørnsen, Helse Bergen, onkolog </li><li>Sonja E. Steigen, Universitetssykehuset Nord-Norge, patolog </li><li>Tori Storvik, Oslo universitetssykehus, koordinator </li><li>Britt Sofie Illgut, Norsk forening for stomi- og reservoaropererte (Norilco), brukerrepresentant</li></ul>/retningslinjer/pakkeforlop-for-tykk-og-endetarmskreft/seksjon?Tittel=inngang-til-pakkeforlop-for-1368
Utredning av tykk- og endetarmskrefthttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=439Utredning av tykk- og endetarmskreftPakkeforløp for tykk- og endetarmskreftRetningslinjeseksjon7FalsePakkeforløp for tykk- og...<p><span class="redactor-ie-paste"></span></p><p> Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp». Standardiserte pasientforløp, Pakkeforløp for kreft, skal bidra til å heve kvaliteten på norsk kreftomsorg og legge grunnlaget for mer forutsigbarhet for pasientene. </p><p> Videre er målet å bedre samhandling mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten, mellom helseforetakene og internt i det enkelte foretak. Innføring av Pakkeforløp for kreft skal bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikke-medisinsk begrunnet ventetid slik at pasientene opplever et helhetlig, godt organisert og forutsigbart forløp. </p><p> Helsedirektoratet fikk i februar 2014 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide Pakkeforløp for kreft og diagnoseveiledere for fastlegene etter modell fra Danmark. Helsedirektoratet har i samarbeid med 21 arbeidsgrupper med til sammen rundt 200 fagpersoner fra helseforetakene, fastleger og brukere utarbeidet 28 pakkeforløp for kreft , diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon. Pakkeforløpsbeskrivelser, diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon er gjennomgått og revidert i 2016 av Helsedirektoratet, i samarbeid med fagmiljøene og pasientorganisasjoner. </p><p> Pakkeforløpene er nasjonale standardiserte pasientforløp som er faglig baserte og normgivende. Pakkeforløpene er basert på de nasjonale handlingsprogrammene med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft. </p><p> Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp for hver enkelt pasient tilrettelegges. Målgruppen for beskrivelsene av pakkeforløp er primært helsepersonell, ledere, administratorer og beslutningstakere på ulike nivåer i helsetjenesten, og eventuelt andre. </p><p> Helsedirektoratet vil takke alle som har bidratt i arbeidet. </p><p> Bjørn Guldvog <br> Helsedirektør </p><h2>Arbeidsgruppens sammensetning</h2><ul><li>Morten Tandberg Eriksen, Akershus universitetssykehus, gastrokirurg </li><li>Frank Pfeffer, Helse Bergen, gastrokirurg </li><li>Geir Tollåli, Universitetssykehuset Nord-Norge, gastroenterolog </li><li>Harald Nes, Helse Fonna, radiolog </li><li>Inge Holm Nygaard, Helse Møre og Romsdal, gastrokirurg </li><li>Karin Frydenberg, fastlege </li><li>Marianne Guren, Oslo universitetssykehus, onkolog </li><li>Rolv Ole Lindsetmo, Universitetssykehuset Nord-Norge, gastrokirurg </li><li>Sigrunn Sebjørnsen, Helse Bergen, onkolog </li><li>Sonja E. Steigen, Universitetssykehuset Nord-Norge, patolog </li><li>Tori Storvik, Oslo universitetssykehus, koordinator </li><li>Britt Sofie Illgut, Norsk forening for stomi- og reservoaropererte (Norilco), brukerrepresentant</li></ul>/retningslinjer/pakkeforlop-for-tykk-og-endetarmskreft/seksjon?Tittel=utredning-av-tykk-og-1369
Behandling av tykk- og endetarmskrefthttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=440Behandling av tykk- og endetarmskreftPakkeforløp for tykk- og endetarmskreftRetningslinjeseksjon9FalsePakkeforløp for tykk- og...<p><span class="redactor-ie-paste"></span></p><p> Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp». Standardiserte pasientforløp, Pakkeforløp for kreft, skal bidra til å heve kvaliteten på norsk kreftomsorg og legge grunnlaget for mer forutsigbarhet for pasientene. </p><p> Videre er målet å bedre samhandling mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten, mellom helseforetakene og internt i det enkelte foretak. Innføring av Pakkeforløp for kreft skal bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikke-medisinsk begrunnet ventetid slik at pasientene opplever et helhetlig, godt organisert og forutsigbart forløp. </p><p> Helsedirektoratet fikk i februar 2014 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide Pakkeforløp for kreft og diagnoseveiledere for fastlegene etter modell fra Danmark. Helsedirektoratet har i samarbeid med 21 arbeidsgrupper med til sammen rundt 200 fagpersoner fra helseforetakene, fastleger og brukere utarbeidet 28 pakkeforløp for kreft , diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon. Pakkeforløpsbeskrivelser, diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon er gjennomgått og revidert i 2016 av Helsedirektoratet, i samarbeid med fagmiljøene og pasientorganisasjoner. </p><p> Pakkeforløpene er nasjonale standardiserte pasientforløp som er faglig baserte og normgivende. Pakkeforløpene er basert på de nasjonale handlingsprogrammene med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft. </p><p> Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp for hver enkelt pasient tilrettelegges. Målgruppen for beskrivelsene av pakkeforløp er primært helsepersonell, ledere, administratorer og beslutningstakere på ulike nivåer i helsetjenesten, og eventuelt andre. </p><p> Helsedirektoratet vil takke alle som har bidratt i arbeidet. </p><p> Bjørn Guldvog <br> Helsedirektør </p><h2>Arbeidsgruppens sammensetning</h2><ul><li>Morten Tandberg Eriksen, Akershus universitetssykehus, gastrokirurg </li><li>Frank Pfeffer, Helse Bergen, gastrokirurg </li><li>Geir Tollåli, Universitetssykehuset Nord-Norge, gastroenterolog </li><li>Harald Nes, Helse Fonna, radiolog </li><li>Inge Holm Nygaard, Helse Møre og Romsdal, gastrokirurg </li><li>Karin Frydenberg, fastlege </li><li>Marianne Guren, Oslo universitetssykehus, onkolog </li><li>Rolv Ole Lindsetmo, Universitetssykehuset Nord-Norge, gastrokirurg </li><li>Sigrunn Sebjørnsen, Helse Bergen, onkolog </li><li>Sonja E. Steigen, Universitetssykehuset Nord-Norge, patolog </li><li>Tori Storvik, Oslo universitetssykehus, koordinator </li><li>Britt Sofie Illgut, Norsk forening for stomi- og reservoaropererte (Norilco), brukerrepresentant</li></ul>/retningslinjer/pakkeforlop-for-tykk-og-endetarmskreft/seksjon?Tittel=behandling-av-tykk-og-1370
Oppfølging og kontroller av tykk- og endetarmskrefthttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=441Oppfølging og kontroller av tykk- og endetarmskreftPakkeforløp for tykk- og endetarmskreftRetningslinjeseksjon7FalsePakkeforløp for tykk- og...<p><span class="redactor-ie-paste"></span></p><p> Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp». Standardiserte pasientforløp, Pakkeforløp for kreft, skal bidra til å heve kvaliteten på norsk kreftomsorg og legge grunnlaget for mer forutsigbarhet for pasientene. </p><p> Videre er målet å bedre samhandling mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten, mellom helseforetakene og internt i det enkelte foretak. Innføring av Pakkeforløp for kreft skal bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikke-medisinsk begrunnet ventetid slik at pasientene opplever et helhetlig, godt organisert og forutsigbart forløp. </p><p> Helsedirektoratet fikk i februar 2014 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide Pakkeforløp for kreft og diagnoseveiledere for fastlegene etter modell fra Danmark. Helsedirektoratet har i samarbeid med 21 arbeidsgrupper med til sammen rundt 200 fagpersoner fra helseforetakene, fastleger og brukere utarbeidet 28 pakkeforløp for kreft , diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon. Pakkeforløpsbeskrivelser, diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon er gjennomgått og revidert i 2016 av Helsedirektoratet, i samarbeid med fagmiljøene og pasientorganisasjoner. </p><p> Pakkeforløpene er nasjonale standardiserte pasientforløp som er faglig baserte og normgivende. Pakkeforløpene er basert på de nasjonale handlingsprogrammene med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft. </p><p> Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp for hver enkelt pasient tilrettelegges. Målgruppen for beskrivelsene av pakkeforløp er primært helsepersonell, ledere, administratorer og beslutningstakere på ulike nivåer i helsetjenesten, og eventuelt andre. </p><p> Helsedirektoratet vil takke alle som har bidratt i arbeidet. </p><p> Bjørn Guldvog <br> Helsedirektør </p><h2>Arbeidsgruppens sammensetning</h2><ul><li>Morten Tandberg Eriksen, Akershus universitetssykehus, gastrokirurg </li><li>Frank Pfeffer, Helse Bergen, gastrokirurg </li><li>Geir Tollåli, Universitetssykehuset Nord-Norge, gastroenterolog </li><li>Harald Nes, Helse Fonna, radiolog </li><li>Inge Holm Nygaard, Helse Møre og Romsdal, gastrokirurg </li><li>Karin Frydenberg, fastlege </li><li>Marianne Guren, Oslo universitetssykehus, onkolog </li><li>Rolv Ole Lindsetmo, Universitetssykehuset Nord-Norge, gastrokirurg </li><li>Sigrunn Sebjørnsen, Helse Bergen, onkolog </li><li>Sonja E. Steigen, Universitetssykehuset Nord-Norge, patolog </li><li>Tori Storvik, Oslo universitetssykehus, koordinator </li><li>Britt Sofie Illgut, Norsk forening for stomi- og reservoaropererte (Norilco), brukerrepresentant</li></ul>/retningslinjer/pakkeforlop-for-tykk-og-endetarmskreft/seksjon?Tittel=oppfolging-og-kontroller-av-1371
Forløpstider i pakkeforløp for tykk- og endetarmskrefthttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=442Forløpstider i pakkeforløp for tykk- og endetarmskreftPakkeforløp for tykk- og endetarmskreftRetningslinjeseksjon0FalsePakkeforløp for tykk- og...<p><span class="redactor-ie-paste"></span></p><p> Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp». Standardiserte pasientforløp, Pakkeforløp for kreft, skal bidra til å heve kvaliteten på norsk kreftomsorg og legge grunnlaget for mer forutsigbarhet for pasientene. </p><p> Videre er målet å bedre samhandling mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten, mellom helseforetakene og internt i det enkelte foretak. Innføring av Pakkeforløp for kreft skal bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikke-medisinsk begrunnet ventetid slik at pasientene opplever et helhetlig, godt organisert og forutsigbart forløp. </p><p> Helsedirektoratet fikk i februar 2014 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide Pakkeforløp for kreft og diagnoseveiledere for fastlegene etter modell fra Danmark. Helsedirektoratet har i samarbeid med 21 arbeidsgrupper med til sammen rundt 200 fagpersoner fra helseforetakene, fastleger og brukere utarbeidet 28 pakkeforløp for kreft , diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon. Pakkeforløpsbeskrivelser, diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon er gjennomgått og revidert i 2016 av Helsedirektoratet, i samarbeid med fagmiljøene og pasientorganisasjoner. </p><p> Pakkeforløpene er nasjonale standardiserte pasientforløp som er faglig baserte og normgivende. Pakkeforløpene er basert på de nasjonale handlingsprogrammene med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft. </p><p> Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp for hver enkelt pasient tilrettelegges. Målgruppen for beskrivelsene av pakkeforløp er primært helsepersonell, ledere, administratorer og beslutningstakere på ulike nivåer i helsetjenesten, og eventuelt andre. </p><p> Helsedirektoratet vil takke alle som har bidratt i arbeidet. </p><p> Bjørn Guldvog <br> Helsedirektør </p><h2>Arbeidsgruppens sammensetning</h2><ul><li>Morten Tandberg Eriksen, Akershus universitetssykehus, gastrokirurg </li><li>Frank Pfeffer, Helse Bergen, gastrokirurg </li><li>Geir Tollåli, Universitetssykehuset Nord-Norge, gastroenterolog </li><li>Harald Nes, Helse Fonna, radiolog </li><li>Inge Holm Nygaard, Helse Møre og Romsdal, gastrokirurg </li><li>Karin Frydenberg, fastlege </li><li>Marianne Guren, Oslo universitetssykehus, onkolog </li><li>Rolv Ole Lindsetmo, Universitetssykehuset Nord-Norge, gastrokirurg </li><li>Sigrunn Sebjørnsen, Helse Bergen, onkolog </li><li>Sonja E. Steigen, Universitetssykehuset Nord-Norge, patolog </li><li>Tori Storvik, Oslo universitetssykehus, koordinator </li><li>Britt Sofie Illgut, Norsk forening for stomi- og reservoaropererte (Norilco), brukerrepresentant</li></ul>/retningslinjer/pakkeforlop-for-tykk-og-endetarmskreft/seksjon?Tittel=forlopstider-i-pakkeforlop-for-1372
Registrering av koder i pakkeforløp for tykk- og endetarmskrefthttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=443Registrering av koder i pakkeforløp for tykk- og endetarmskreftPakkeforløp for tykk- og endetarmskreftRetningslinjeseksjon6FalsePakkeforløp for tykk- og...<p><span class="redactor-ie-paste"></span></p><p> Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp». Standardiserte pasientforløp, Pakkeforløp for kreft, skal bidra til å heve kvaliteten på norsk kreftomsorg og legge grunnlaget for mer forutsigbarhet for pasientene. </p><p> Videre er målet å bedre samhandling mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten, mellom helseforetakene og internt i det enkelte foretak. Innføring av Pakkeforløp for kreft skal bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikke-medisinsk begrunnet ventetid slik at pasientene opplever et helhetlig, godt organisert og forutsigbart forløp. </p><p> Helsedirektoratet fikk i februar 2014 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide Pakkeforløp for kreft og diagnoseveiledere for fastlegene etter modell fra Danmark. Helsedirektoratet har i samarbeid med 21 arbeidsgrupper med til sammen rundt 200 fagpersoner fra helseforetakene, fastleger og brukere utarbeidet 28 pakkeforløp for kreft , diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon. Pakkeforløpsbeskrivelser, diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon er gjennomgått og revidert i 2016 av Helsedirektoratet, i samarbeid med fagmiljøene og pasientorganisasjoner. </p><p> Pakkeforløpene er nasjonale standardiserte pasientforløp som er faglig baserte og normgivende. Pakkeforløpene er basert på de nasjonale handlingsprogrammene med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft. </p><p> Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp for hver enkelt pasient tilrettelegges. Målgruppen for beskrivelsene av pakkeforløp er primært helsepersonell, ledere, administratorer og beslutningstakere på ulike nivåer i helsetjenesten, og eventuelt andre. </p><p> Helsedirektoratet vil takke alle som har bidratt i arbeidet. </p><p> Bjørn Guldvog <br> Helsedirektør </p><h2>Arbeidsgruppens sammensetning</h2><ul><li>Morten Tandberg Eriksen, Akershus universitetssykehus, gastrokirurg </li><li>Frank Pfeffer, Helse Bergen, gastrokirurg </li><li>Geir Tollåli, Universitetssykehuset Nord-Norge, gastroenterolog </li><li>Harald Nes, Helse Fonna, radiolog </li><li>Inge Holm Nygaard, Helse Møre og Romsdal, gastrokirurg </li><li>Karin Frydenberg, fastlege </li><li>Marianne Guren, Oslo universitetssykehus, onkolog </li><li>Rolv Ole Lindsetmo, Universitetssykehuset Nord-Norge, gastrokirurg </li><li>Sigrunn Sebjørnsen, Helse Bergen, onkolog </li><li>Sonja E. Steigen, Universitetssykehuset Nord-Norge, patolog </li><li>Tori Storvik, Oslo universitetssykehus, koordinator </li><li>Britt Sofie Illgut, Norsk forening for stomi- og reservoaropererte (Norilco), brukerrepresentant</li></ul>/retningslinjer/pakkeforlop-for-tykk-og-endetarmskreft/seksjon?Tittel=registrering-av-koder-i-1373