Introduksjon til pakkeforløp for lungekrefthttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=8Introduksjon til pakkeforløp for lungekreftPakkeforløp for lungekreftRetningslinjeseksjon0FalsePakkeforløp for lungekreft<p><span class="redactor-ie-paste"></span></p><p> Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp». Standardiserte pasientforløp, Pakkeforløp for kreft, skal bidra til å heve kvaliteten på norsk kreftomsorg og legge grunnlaget for mer forutsigbarhet for pasientene. </p><p> Videre er målet å bedre samhandling mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten, mellom helseforetakene og internt i det enkelte foretak. Innføring av Pakkeforløp for kreft skal bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikke-medisinsk begrunnet ventetid slik at pasientene opplever et helhetlig, godt organisert og forutsigbart forløp. </p><p> Helsedirektoratet fikk i februar 2014 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide Pakkeforløp for kreft og diagnoseveiledere for fastlegene etter modell fra Danmark. Helsedirektoratet har i samarbeid med 21 arbeidsgrupper med til sammen rundt 200 fagpersoner fra helseforetakene, fastleger og brukere utarbeidet 28 pakkeforløp for kreft , diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon. Pakkeforløpsbeskrivelser, diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon er gjennomgått og revidert i 2016 av Helsedirektoratet, i samarbeid med fagmiljøene og pasientorganisasjoner. </p><p> Pakkeforløpene er nasjonale standardiserte pasientforløp som er faglig baserte og normgivende. Pakkeforløpene er basert på de nasjonale handlingsprogrammene med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft. </p><p> Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp for hver enkelt pasient tilrettelegges. Målgruppen for beskrivelsene av pakkeforløp er primært helsepersonell, ledere, administratorer og beslutningstakere på ulike nivåer i helsetjenesten, og eventuelt andre. </p><p> Helsedirektoratet vil takke alle som har bidratt i arbeidet. </p><p> Bjørn Guldvog <br> Helsedirektør </p><h2>Arbeidsgruppens sammensetning<br></h2><ul><li>Odd Terje Brustugun, Oslo universitetssykehus, Leder av arbeidsgruppen, onkolog </li><li>Annette Fossberg, Sykehuset i Vestfold, lungekreftkoordinator/sykepleier </li><li>Lars Fjellbirkeland, Oslo universitetssykehus, lungemedisiner </li><li>Michael Schubert, Helse Stavanger, radiolog </li><li>Pirjo-Riitta Salminen, Helse Bergen, thoraxkirurg </li><li>Rolf Busund, Universitetssykehuset Nord-Norge, thoraxkirurg </li><li>Sveinung Sørhaug, St. Olavs Hospital, lungemedisiner </li><li>Ulf Aasebø, Universitetssykehuset Nord-Norge, lungemedisiner</li><li>Øystein Stubhaug, Sykehuset Innlandet, Gjøvik, lungemedisiner </li><li>Tonje Strømhaug Hajem, Vestre Viken, patolog </li><li>Boel Johnsen, Helse Bergen, nukleærmedisiner </li><li>Rita Slåbakk, Lungekreftforeningen, brukerrepresentant </li><li>Torgeir Hoff Skavøy, fastlege/allmennlege</li></ul>/retningslinjer/pakkeforlop-for-lungekreft/seksjon?Tittel=introduksjon-til-pakkeforlop-for-1332
Inngang til pakkeforløp for lungekrefthttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=9Inngang til pakkeforløp for lungekreftPakkeforløp for lungekreftRetningslinjeseksjon9FalsePakkeforløp for lungekreft<p><span class="redactor-ie-paste"></span></p><p> Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp». Standardiserte pasientforløp, Pakkeforløp for kreft, skal bidra til å heve kvaliteten på norsk kreftomsorg og legge grunnlaget for mer forutsigbarhet for pasientene. </p><p> Videre er målet å bedre samhandling mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten, mellom helseforetakene og internt i det enkelte foretak. Innføring av Pakkeforløp for kreft skal bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikke-medisinsk begrunnet ventetid slik at pasientene opplever et helhetlig, godt organisert og forutsigbart forløp. </p><p> Helsedirektoratet fikk i februar 2014 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide Pakkeforløp for kreft og diagnoseveiledere for fastlegene etter modell fra Danmark. Helsedirektoratet har i samarbeid med 21 arbeidsgrupper med til sammen rundt 200 fagpersoner fra helseforetakene, fastleger og brukere utarbeidet 28 pakkeforløp for kreft , diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon. Pakkeforløpsbeskrivelser, diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon er gjennomgått og revidert i 2016 av Helsedirektoratet, i samarbeid med fagmiljøene og pasientorganisasjoner. </p><p> Pakkeforløpene er nasjonale standardiserte pasientforløp som er faglig baserte og normgivende. Pakkeforløpene er basert på de nasjonale handlingsprogrammene med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft. </p><p> Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp for hver enkelt pasient tilrettelegges. Målgruppen for beskrivelsene av pakkeforløp er primært helsepersonell, ledere, administratorer og beslutningstakere på ulike nivåer i helsetjenesten, og eventuelt andre. </p><p> Helsedirektoratet vil takke alle som har bidratt i arbeidet. </p><p> Bjørn Guldvog <br> Helsedirektør </p><h2>Arbeidsgruppens sammensetning<br></h2><ul><li>Odd Terje Brustugun, Oslo universitetssykehus, Leder av arbeidsgruppen, onkolog </li><li>Annette Fossberg, Sykehuset i Vestfold, lungekreftkoordinator/sykepleier </li><li>Lars Fjellbirkeland, Oslo universitetssykehus, lungemedisiner </li><li>Michael Schubert, Helse Stavanger, radiolog </li><li>Pirjo-Riitta Salminen, Helse Bergen, thoraxkirurg </li><li>Rolf Busund, Universitetssykehuset Nord-Norge, thoraxkirurg </li><li>Sveinung Sørhaug, St. Olavs Hospital, lungemedisiner </li><li>Ulf Aasebø, Universitetssykehuset Nord-Norge, lungemedisiner</li><li>Øystein Stubhaug, Sykehuset Innlandet, Gjøvik, lungemedisiner </li><li>Tonje Strømhaug Hajem, Vestre Viken, patolog </li><li>Boel Johnsen, Helse Bergen, nukleærmedisiner </li><li>Rita Slåbakk, Lungekreftforeningen, brukerrepresentant </li><li>Torgeir Hoff Skavøy, fastlege/allmennlege</li></ul>/retningslinjer/pakkeforlop-for-lungekreft/seksjon?Tittel=inngang-til-pakkeforlop-for-57
Utredning av lungekrefthttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=10Utredning av lungekreftPakkeforløp for lungekreftRetningslinjeseksjon9FalsePakkeforløp for lungekreft<p><span class="redactor-ie-paste"></span></p><p> Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp». Standardiserte pasientforløp, Pakkeforløp for kreft, skal bidra til å heve kvaliteten på norsk kreftomsorg og legge grunnlaget for mer forutsigbarhet for pasientene. </p><p> Videre er målet å bedre samhandling mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten, mellom helseforetakene og internt i det enkelte foretak. Innføring av Pakkeforløp for kreft skal bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikke-medisinsk begrunnet ventetid slik at pasientene opplever et helhetlig, godt organisert og forutsigbart forløp. </p><p> Helsedirektoratet fikk i februar 2014 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide Pakkeforløp for kreft og diagnoseveiledere for fastlegene etter modell fra Danmark. Helsedirektoratet har i samarbeid med 21 arbeidsgrupper med til sammen rundt 200 fagpersoner fra helseforetakene, fastleger og brukere utarbeidet 28 pakkeforløp for kreft , diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon. Pakkeforløpsbeskrivelser, diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon er gjennomgått og revidert i 2016 av Helsedirektoratet, i samarbeid med fagmiljøene og pasientorganisasjoner. </p><p> Pakkeforløpene er nasjonale standardiserte pasientforløp som er faglig baserte og normgivende. Pakkeforløpene er basert på de nasjonale handlingsprogrammene med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft. </p><p> Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp for hver enkelt pasient tilrettelegges. Målgruppen for beskrivelsene av pakkeforløp er primært helsepersonell, ledere, administratorer og beslutningstakere på ulike nivåer i helsetjenesten, og eventuelt andre. </p><p> Helsedirektoratet vil takke alle som har bidratt i arbeidet. </p><p> Bjørn Guldvog <br> Helsedirektør </p><h2>Arbeidsgruppens sammensetning<br></h2><ul><li>Odd Terje Brustugun, Oslo universitetssykehus, Leder av arbeidsgruppen, onkolog </li><li>Annette Fossberg, Sykehuset i Vestfold, lungekreftkoordinator/sykepleier </li><li>Lars Fjellbirkeland, Oslo universitetssykehus, lungemedisiner </li><li>Michael Schubert, Helse Stavanger, radiolog </li><li>Pirjo-Riitta Salminen, Helse Bergen, thoraxkirurg </li><li>Rolf Busund, Universitetssykehuset Nord-Norge, thoraxkirurg </li><li>Sveinung Sørhaug, St. Olavs Hospital, lungemedisiner </li><li>Ulf Aasebø, Universitetssykehuset Nord-Norge, lungemedisiner</li><li>Øystein Stubhaug, Sykehuset Innlandet, Gjøvik, lungemedisiner </li><li>Tonje Strømhaug Hajem, Vestre Viken, patolog </li><li>Boel Johnsen, Helse Bergen, nukleærmedisiner </li><li>Rita Slåbakk, Lungekreftforeningen, brukerrepresentant </li><li>Torgeir Hoff Skavøy, fastlege/allmennlege</li></ul>/retningslinjer/pakkeforlop-for-lungekreft/seksjon?Tittel=utredning-av-lungekreft-58
Behandling av lungekrefthttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=11Behandling av lungekreftPakkeforløp for lungekreftRetningslinjeseksjon11FalsePakkeforløp for lungekreft<p><span class="redactor-ie-paste"></span></p><p> Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp». Standardiserte pasientforløp, Pakkeforløp for kreft, skal bidra til å heve kvaliteten på norsk kreftomsorg og legge grunnlaget for mer forutsigbarhet for pasientene. </p><p> Videre er målet å bedre samhandling mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten, mellom helseforetakene og internt i det enkelte foretak. Innføring av Pakkeforløp for kreft skal bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikke-medisinsk begrunnet ventetid slik at pasientene opplever et helhetlig, godt organisert og forutsigbart forløp. </p><p> Helsedirektoratet fikk i februar 2014 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide Pakkeforløp for kreft og diagnoseveiledere for fastlegene etter modell fra Danmark. Helsedirektoratet har i samarbeid med 21 arbeidsgrupper med til sammen rundt 200 fagpersoner fra helseforetakene, fastleger og brukere utarbeidet 28 pakkeforløp for kreft , diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon. Pakkeforløpsbeskrivelser, diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon er gjennomgått og revidert i 2016 av Helsedirektoratet, i samarbeid med fagmiljøene og pasientorganisasjoner. </p><p> Pakkeforløpene er nasjonale standardiserte pasientforløp som er faglig baserte og normgivende. Pakkeforløpene er basert på de nasjonale handlingsprogrammene med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft. </p><p> Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp for hver enkelt pasient tilrettelegges. Målgruppen for beskrivelsene av pakkeforløp er primært helsepersonell, ledere, administratorer og beslutningstakere på ulike nivåer i helsetjenesten, og eventuelt andre. </p><p> Helsedirektoratet vil takke alle som har bidratt i arbeidet. </p><p> Bjørn Guldvog <br> Helsedirektør </p><h2>Arbeidsgruppens sammensetning<br></h2><ul><li>Odd Terje Brustugun, Oslo universitetssykehus, Leder av arbeidsgruppen, onkolog </li><li>Annette Fossberg, Sykehuset i Vestfold, lungekreftkoordinator/sykepleier </li><li>Lars Fjellbirkeland, Oslo universitetssykehus, lungemedisiner </li><li>Michael Schubert, Helse Stavanger, radiolog </li><li>Pirjo-Riitta Salminen, Helse Bergen, thoraxkirurg </li><li>Rolf Busund, Universitetssykehuset Nord-Norge, thoraxkirurg </li><li>Sveinung Sørhaug, St. Olavs Hospital, lungemedisiner </li><li>Ulf Aasebø, Universitetssykehuset Nord-Norge, lungemedisiner</li><li>Øystein Stubhaug, Sykehuset Innlandet, Gjøvik, lungemedisiner </li><li>Tonje Strømhaug Hajem, Vestre Viken, patolog </li><li>Boel Johnsen, Helse Bergen, nukleærmedisiner </li><li>Rita Slåbakk, Lungekreftforeningen, brukerrepresentant </li><li>Torgeir Hoff Skavøy, fastlege/allmennlege</li></ul>/retningslinjer/pakkeforlop-for-lungekreft/seksjon?Tittel=behandling-av-lungekreft-1333
Oppfølging og kontroll av lungekrefthttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=12Oppfølging og kontroll av lungekreftPakkeforløp for lungekreftRetningslinjeseksjon7FalsePakkeforløp for lungekreft<p><span class="redactor-ie-paste"></span></p><p> Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp». Standardiserte pasientforløp, Pakkeforløp for kreft, skal bidra til å heve kvaliteten på norsk kreftomsorg og legge grunnlaget for mer forutsigbarhet for pasientene. </p><p> Videre er målet å bedre samhandling mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten, mellom helseforetakene og internt i det enkelte foretak. Innføring av Pakkeforløp for kreft skal bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikke-medisinsk begrunnet ventetid slik at pasientene opplever et helhetlig, godt organisert og forutsigbart forløp. </p><p> Helsedirektoratet fikk i februar 2014 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide Pakkeforløp for kreft og diagnoseveiledere for fastlegene etter modell fra Danmark. Helsedirektoratet har i samarbeid med 21 arbeidsgrupper med til sammen rundt 200 fagpersoner fra helseforetakene, fastleger og brukere utarbeidet 28 pakkeforløp for kreft , diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon. Pakkeforløpsbeskrivelser, diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon er gjennomgått og revidert i 2016 av Helsedirektoratet, i samarbeid med fagmiljøene og pasientorganisasjoner. </p><p> Pakkeforløpene er nasjonale standardiserte pasientforløp som er faglig baserte og normgivende. Pakkeforløpene er basert på de nasjonale handlingsprogrammene med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft. </p><p> Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp for hver enkelt pasient tilrettelegges. Målgruppen for beskrivelsene av pakkeforløp er primært helsepersonell, ledere, administratorer og beslutningstakere på ulike nivåer i helsetjenesten, og eventuelt andre. </p><p> Helsedirektoratet vil takke alle som har bidratt i arbeidet. </p><p> Bjørn Guldvog <br> Helsedirektør </p><h2>Arbeidsgruppens sammensetning<br></h2><ul><li>Odd Terje Brustugun, Oslo universitetssykehus, Leder av arbeidsgruppen, onkolog </li><li>Annette Fossberg, Sykehuset i Vestfold, lungekreftkoordinator/sykepleier </li><li>Lars Fjellbirkeland, Oslo universitetssykehus, lungemedisiner </li><li>Michael Schubert, Helse Stavanger, radiolog </li><li>Pirjo-Riitta Salminen, Helse Bergen, thoraxkirurg </li><li>Rolf Busund, Universitetssykehuset Nord-Norge, thoraxkirurg </li><li>Sveinung Sørhaug, St. Olavs Hospital, lungemedisiner </li><li>Ulf Aasebø, Universitetssykehuset Nord-Norge, lungemedisiner</li><li>Øystein Stubhaug, Sykehuset Innlandet, Gjøvik, lungemedisiner </li><li>Tonje Strømhaug Hajem, Vestre Viken, patolog </li><li>Boel Johnsen, Helse Bergen, nukleærmedisiner </li><li>Rita Slåbakk, Lungekreftforeningen, brukerrepresentant </li><li>Torgeir Hoff Skavøy, fastlege/allmennlege</li></ul>/retningslinjer/pakkeforlop-for-lungekreft/seksjon?Tittel=oppfolging-og-kontroll-av-1334
Forløpstider i pakkeforløp for lungekrefthttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=13Forløpstider i pakkeforløp for lungekreftPakkeforløp for lungekreftRetningslinjeseksjon0FalsePakkeforløp for lungekreft<p><span class="redactor-ie-paste"></span></p><p> Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp». Standardiserte pasientforløp, Pakkeforløp for kreft, skal bidra til å heve kvaliteten på norsk kreftomsorg og legge grunnlaget for mer forutsigbarhet for pasientene. </p><p> Videre er målet å bedre samhandling mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten, mellom helseforetakene og internt i det enkelte foretak. Innføring av Pakkeforløp for kreft skal bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikke-medisinsk begrunnet ventetid slik at pasientene opplever et helhetlig, godt organisert og forutsigbart forløp. </p><p> Helsedirektoratet fikk i februar 2014 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide Pakkeforløp for kreft og diagnoseveiledere for fastlegene etter modell fra Danmark. Helsedirektoratet har i samarbeid med 21 arbeidsgrupper med til sammen rundt 200 fagpersoner fra helseforetakene, fastleger og brukere utarbeidet 28 pakkeforløp for kreft , diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon. Pakkeforløpsbeskrivelser, diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon er gjennomgått og revidert i 2016 av Helsedirektoratet, i samarbeid med fagmiljøene og pasientorganisasjoner. </p><p> Pakkeforløpene er nasjonale standardiserte pasientforløp som er faglig baserte og normgivende. Pakkeforløpene er basert på de nasjonale handlingsprogrammene med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft. </p><p> Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp for hver enkelt pasient tilrettelegges. Målgruppen for beskrivelsene av pakkeforløp er primært helsepersonell, ledere, administratorer og beslutningstakere på ulike nivåer i helsetjenesten, og eventuelt andre. </p><p> Helsedirektoratet vil takke alle som har bidratt i arbeidet. </p><p> Bjørn Guldvog <br> Helsedirektør </p><h2>Arbeidsgruppens sammensetning<br></h2><ul><li>Odd Terje Brustugun, Oslo universitetssykehus, Leder av arbeidsgruppen, onkolog </li><li>Annette Fossberg, Sykehuset i Vestfold, lungekreftkoordinator/sykepleier </li><li>Lars Fjellbirkeland, Oslo universitetssykehus, lungemedisiner </li><li>Michael Schubert, Helse Stavanger, radiolog </li><li>Pirjo-Riitta Salminen, Helse Bergen, thoraxkirurg </li><li>Rolf Busund, Universitetssykehuset Nord-Norge, thoraxkirurg </li><li>Sveinung Sørhaug, St. Olavs Hospital, lungemedisiner </li><li>Ulf Aasebø, Universitetssykehuset Nord-Norge, lungemedisiner</li><li>Øystein Stubhaug, Sykehuset Innlandet, Gjøvik, lungemedisiner </li><li>Tonje Strømhaug Hajem, Vestre Viken, patolog </li><li>Boel Johnsen, Helse Bergen, nukleærmedisiner </li><li>Rita Slåbakk, Lungekreftforeningen, brukerrepresentant </li><li>Torgeir Hoff Skavøy, fastlege/allmennlege</li></ul>/retningslinjer/pakkeforlop-for-lungekreft/seksjon?Tittel=forlopstider-i-pakkeforlop-for-1335
Registrering av koder i pakkeforløp for lungekrefthttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=14Registrering av koder i pakkeforløp for lungekreftPakkeforløp for lungekreftRetningslinjeseksjon6FalsePakkeforløp for lungekreft<p><span class="redactor-ie-paste"></span></p><p> Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp». Standardiserte pasientforløp, Pakkeforløp for kreft, skal bidra til å heve kvaliteten på norsk kreftomsorg og legge grunnlaget for mer forutsigbarhet for pasientene. </p><p> Videre er målet å bedre samhandling mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten, mellom helseforetakene og internt i det enkelte foretak. Innføring av Pakkeforløp for kreft skal bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikke-medisinsk begrunnet ventetid slik at pasientene opplever et helhetlig, godt organisert og forutsigbart forløp. </p><p> Helsedirektoratet fikk i februar 2014 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide Pakkeforløp for kreft og diagnoseveiledere for fastlegene etter modell fra Danmark. Helsedirektoratet har i samarbeid med 21 arbeidsgrupper med til sammen rundt 200 fagpersoner fra helseforetakene, fastleger og brukere utarbeidet 28 pakkeforløp for kreft , diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon. Pakkeforløpsbeskrivelser, diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon er gjennomgått og revidert i 2016 av Helsedirektoratet, i samarbeid med fagmiljøene og pasientorganisasjoner. </p><p> Pakkeforløpene er nasjonale standardiserte pasientforløp som er faglig baserte og normgivende. Pakkeforløpene er basert på de nasjonale handlingsprogrammene med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft. </p><p> Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp for hver enkelt pasient tilrettelegges. Målgruppen for beskrivelsene av pakkeforløp er primært helsepersonell, ledere, administratorer og beslutningstakere på ulike nivåer i helsetjenesten, og eventuelt andre. </p><p> Helsedirektoratet vil takke alle som har bidratt i arbeidet. </p><p> Bjørn Guldvog <br> Helsedirektør </p><h2>Arbeidsgruppens sammensetning<br></h2><ul><li>Odd Terje Brustugun, Oslo universitetssykehus, Leder av arbeidsgruppen, onkolog </li><li>Annette Fossberg, Sykehuset i Vestfold, lungekreftkoordinator/sykepleier </li><li>Lars Fjellbirkeland, Oslo universitetssykehus, lungemedisiner </li><li>Michael Schubert, Helse Stavanger, radiolog </li><li>Pirjo-Riitta Salminen, Helse Bergen, thoraxkirurg </li><li>Rolf Busund, Universitetssykehuset Nord-Norge, thoraxkirurg </li><li>Sveinung Sørhaug, St. Olavs Hospital, lungemedisiner </li><li>Ulf Aasebø, Universitetssykehuset Nord-Norge, lungemedisiner</li><li>Øystein Stubhaug, Sykehuset Innlandet, Gjøvik, lungemedisiner </li><li>Tonje Strømhaug Hajem, Vestre Viken, patolog </li><li>Boel Johnsen, Helse Bergen, nukleærmedisiner </li><li>Rita Slåbakk, Lungekreftforeningen, brukerrepresentant </li><li>Torgeir Hoff Skavøy, fastlege/allmennlege</li></ul>/retningslinjer/pakkeforlop-for-lungekreft/seksjon?Tittel=registrering-av-koder-i-1336