Introduksjon til pakkeforløp for skjoldbruskkjertelkrefthttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=1038Introduksjon til pakkeforløp for skjoldbruskkjertelkreftPakkeforløp for kreft i skjoldbruskkjertelenRetningslinjeseksjon0FalsePakkeforløp for kreft i...<p><span class="redactor-ie-paste"></span></p><p> Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp». Standardiserte pasientforløp, Pakkeforløp for kreft, skal bidra til å heve kvaliteten på norsk kreftomsorg og legge grunnlaget for mer forutsigbarhet for pasientene. </p><p> Videre er målet å bedre samhandling mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten, mellom helseforetakene og internt i det enkelte foretak. Innføring av Pakkeforløp for kreft skal bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikke-medisinsk begrunnet ventetid slik at pasientene opplever et helhetlig, godt organisert og forutsigbart forløp. </p><p> Helsedirektoratet fikk i februar 2014 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide Pakkeforløp for kreft og diagnoseveiledere for fastlegene etter modell fra Danmark. Helsedirektoratet har i samarbeid med 21 arbeidsgrupper med til sammen rundt 200 fagpersoner fra helseforetakene, fastleger og brukere utarbeidet 28 pakkeforløp for kreft , diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon. Pakkeforløpsbeskrivelser, diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon er gjennomgått og revidert i 2016 av Helsedirektoratet, i samarbeid med fagmiljøene og pasientorganisasjoner. </p><p> Pakkeforløpene er nasjonale standardiserte pasientforløp som er faglig baserte og normgivende. Pakkeforløpene er basert på de nasjonale handlingsprogrammene med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft. </p><p> Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp for hver enkelt pasient tilrettelegges. Målgruppen for beskrivelsene av pakkeforløp er primært helsepersonell, ledere, administratorer og beslutningstakere på ulike nivåer i helsetjenesten, og eventuelt andre. </p><p> Helsedirektoratet vil takke alle som har bidratt i arbeidet. </p><p> Bjørn Guldvog <br> Helsedirektør </p><h2>Arbeidsgruppens sammensetning</h2><ul><li>Michael Brauckhoff (leder til sept. 2014), kirurg, Haukeland universitetssykehus</li><li>Trond Harder Paulsen (leder fra sept. 2014), kirurg, Oslo universitetssykehus</li><li>Eva Sigstad, patolog, Oslo universitetssykehus</li><li>Anne Turid Bjørnevik, onkolog, Haukeland universitetssykehus</li><li>Olav Inge Håskjold, radiolog, Oslo universitetssykehus</li><li>Rune Sundset, nukleærmedisiner, Universitetssykehuset Nord-Norge</li><li>Terje Osnes, øre-nese-hals-lege, Oslo universitetssykehus</li><li>Karoline Skedsmo, koordinator/sykepleier, Oslo universitetssykehus</li><li>Line Christiansen, fastlege, Stavanger medisinske senter</li><li>Linda Marie Å. Schjørlien, brukerrepresentant, Norsk Thyroideaforbund</li></ul>/retningslinjer/pakkeforlop-for-kreft-i-skjoldbruskkjertelen/seksjon?Tittel=introduksjon-til-pakkeforlop-for-7137
Inngang til pakkeforløp for skjoldbruskkjertelkrefthttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=1039Inngang til pakkeforløp for skjoldbruskkjertelkreftPakkeforløp for kreft i skjoldbruskkjertelenRetningslinjeseksjon10FalsePakkeforløp for kreft i...<p><span class="redactor-ie-paste"></span></p><p> Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp». Standardiserte pasientforløp, Pakkeforløp for kreft, skal bidra til å heve kvaliteten på norsk kreftomsorg og legge grunnlaget for mer forutsigbarhet for pasientene. </p><p> Videre er målet å bedre samhandling mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten, mellom helseforetakene og internt i det enkelte foretak. Innføring av Pakkeforløp for kreft skal bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikke-medisinsk begrunnet ventetid slik at pasientene opplever et helhetlig, godt organisert og forutsigbart forløp. </p><p> Helsedirektoratet fikk i februar 2014 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide Pakkeforløp for kreft og diagnoseveiledere for fastlegene etter modell fra Danmark. Helsedirektoratet har i samarbeid med 21 arbeidsgrupper med til sammen rundt 200 fagpersoner fra helseforetakene, fastleger og brukere utarbeidet 28 pakkeforløp for kreft , diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon. Pakkeforløpsbeskrivelser, diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon er gjennomgått og revidert i 2016 av Helsedirektoratet, i samarbeid med fagmiljøene og pasientorganisasjoner. </p><p> Pakkeforløpene er nasjonale standardiserte pasientforløp som er faglig baserte og normgivende. Pakkeforløpene er basert på de nasjonale handlingsprogrammene med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft. </p><p> Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp for hver enkelt pasient tilrettelegges. Målgruppen for beskrivelsene av pakkeforløp er primært helsepersonell, ledere, administratorer og beslutningstakere på ulike nivåer i helsetjenesten, og eventuelt andre. </p><p> Helsedirektoratet vil takke alle som har bidratt i arbeidet. </p><p> Bjørn Guldvog <br> Helsedirektør </p><h2>Arbeidsgruppens sammensetning</h2><ul><li>Michael Brauckhoff (leder til sept. 2014), kirurg, Haukeland universitetssykehus</li><li>Trond Harder Paulsen (leder fra sept. 2014), kirurg, Oslo universitetssykehus</li><li>Eva Sigstad, patolog, Oslo universitetssykehus</li><li>Anne Turid Bjørnevik, onkolog, Haukeland universitetssykehus</li><li>Olav Inge Håskjold, radiolog, Oslo universitetssykehus</li><li>Rune Sundset, nukleærmedisiner, Universitetssykehuset Nord-Norge</li><li>Terje Osnes, øre-nese-hals-lege, Oslo universitetssykehus</li><li>Karoline Skedsmo, koordinator/sykepleier, Oslo universitetssykehus</li><li>Line Christiansen, fastlege, Stavanger medisinske senter</li><li>Linda Marie Å. Schjørlien, brukerrepresentant, Norsk Thyroideaforbund</li></ul>/retningslinjer/pakkeforlop-for-kreft-i-skjoldbruskkjertelen/seksjon?Tittel=inngang-til-pakkeforlop-for-7138
Utredning av skjoldbruskkjertelkrefthttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=1040Utredning av skjoldbruskkjertelkreftPakkeforløp for kreft i skjoldbruskkjertelenRetningslinjeseksjon8FalsePakkeforløp for kreft i...<p><span class="redactor-ie-paste"></span></p><p> Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp». Standardiserte pasientforløp, Pakkeforløp for kreft, skal bidra til å heve kvaliteten på norsk kreftomsorg og legge grunnlaget for mer forutsigbarhet for pasientene. </p><p> Videre er målet å bedre samhandling mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten, mellom helseforetakene og internt i det enkelte foretak. Innføring av Pakkeforløp for kreft skal bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikke-medisinsk begrunnet ventetid slik at pasientene opplever et helhetlig, godt organisert og forutsigbart forløp. </p><p> Helsedirektoratet fikk i februar 2014 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide Pakkeforløp for kreft og diagnoseveiledere for fastlegene etter modell fra Danmark. Helsedirektoratet har i samarbeid med 21 arbeidsgrupper med til sammen rundt 200 fagpersoner fra helseforetakene, fastleger og brukere utarbeidet 28 pakkeforløp for kreft , diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon. Pakkeforløpsbeskrivelser, diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon er gjennomgått og revidert i 2016 av Helsedirektoratet, i samarbeid med fagmiljøene og pasientorganisasjoner. </p><p> Pakkeforløpene er nasjonale standardiserte pasientforløp som er faglig baserte og normgivende. Pakkeforløpene er basert på de nasjonale handlingsprogrammene med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft. </p><p> Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp for hver enkelt pasient tilrettelegges. Målgruppen for beskrivelsene av pakkeforløp er primært helsepersonell, ledere, administratorer og beslutningstakere på ulike nivåer i helsetjenesten, og eventuelt andre. </p><p> Helsedirektoratet vil takke alle som har bidratt i arbeidet. </p><p> Bjørn Guldvog <br> Helsedirektør </p><h2>Arbeidsgruppens sammensetning</h2><ul><li>Michael Brauckhoff (leder til sept. 2014), kirurg, Haukeland universitetssykehus</li><li>Trond Harder Paulsen (leder fra sept. 2014), kirurg, Oslo universitetssykehus</li><li>Eva Sigstad, patolog, Oslo universitetssykehus</li><li>Anne Turid Bjørnevik, onkolog, Haukeland universitetssykehus</li><li>Olav Inge Håskjold, radiolog, Oslo universitetssykehus</li><li>Rune Sundset, nukleærmedisiner, Universitetssykehuset Nord-Norge</li><li>Terje Osnes, øre-nese-hals-lege, Oslo universitetssykehus</li><li>Karoline Skedsmo, koordinator/sykepleier, Oslo universitetssykehus</li><li>Line Christiansen, fastlege, Stavanger medisinske senter</li><li>Linda Marie Å. Schjørlien, brukerrepresentant, Norsk Thyroideaforbund</li></ul>/retningslinjer/pakkeforlop-for-kreft-i-skjoldbruskkjertelen/seksjon?Tittel=utredning-av-skjoldbruskkjertelkreft-7139
Behandling av skjoldbruskkjertelkrefthttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=1041Behandling av skjoldbruskkjertelkreftPakkeforløp for kreft i skjoldbruskkjertelenRetningslinjeseksjon9FalsePakkeforløp for kreft i...<p><span class="redactor-ie-paste"></span></p><p> Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp». Standardiserte pasientforløp, Pakkeforløp for kreft, skal bidra til å heve kvaliteten på norsk kreftomsorg og legge grunnlaget for mer forutsigbarhet for pasientene. </p><p> Videre er målet å bedre samhandling mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten, mellom helseforetakene og internt i det enkelte foretak. Innføring av Pakkeforløp for kreft skal bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikke-medisinsk begrunnet ventetid slik at pasientene opplever et helhetlig, godt organisert og forutsigbart forløp. </p><p> Helsedirektoratet fikk i februar 2014 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide Pakkeforløp for kreft og diagnoseveiledere for fastlegene etter modell fra Danmark. Helsedirektoratet har i samarbeid med 21 arbeidsgrupper med til sammen rundt 200 fagpersoner fra helseforetakene, fastleger og brukere utarbeidet 28 pakkeforløp for kreft , diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon. Pakkeforløpsbeskrivelser, diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon er gjennomgått og revidert i 2016 av Helsedirektoratet, i samarbeid med fagmiljøene og pasientorganisasjoner. </p><p> Pakkeforløpene er nasjonale standardiserte pasientforløp som er faglig baserte og normgivende. Pakkeforløpene er basert på de nasjonale handlingsprogrammene med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft. </p><p> Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp for hver enkelt pasient tilrettelegges. Målgruppen for beskrivelsene av pakkeforløp er primært helsepersonell, ledere, administratorer og beslutningstakere på ulike nivåer i helsetjenesten, og eventuelt andre. </p><p> Helsedirektoratet vil takke alle som har bidratt i arbeidet. </p><p> Bjørn Guldvog <br> Helsedirektør </p><h2>Arbeidsgruppens sammensetning</h2><ul><li>Michael Brauckhoff (leder til sept. 2014), kirurg, Haukeland universitetssykehus</li><li>Trond Harder Paulsen (leder fra sept. 2014), kirurg, Oslo universitetssykehus</li><li>Eva Sigstad, patolog, Oslo universitetssykehus</li><li>Anne Turid Bjørnevik, onkolog, Haukeland universitetssykehus</li><li>Olav Inge Håskjold, radiolog, Oslo universitetssykehus</li><li>Rune Sundset, nukleærmedisiner, Universitetssykehuset Nord-Norge</li><li>Terje Osnes, øre-nese-hals-lege, Oslo universitetssykehus</li><li>Karoline Skedsmo, koordinator/sykepleier, Oslo universitetssykehus</li><li>Line Christiansen, fastlege, Stavanger medisinske senter</li><li>Linda Marie Å. Schjørlien, brukerrepresentant, Norsk Thyroideaforbund</li></ul>/retningslinjer/pakkeforlop-for-kreft-i-skjoldbruskkjertelen/seksjon?Tittel=behandling-av-skjoldbruskkjertelkreft-7140
Oppfølging og kontroller av skjoldbruskkjertelkrefthttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=1042Oppfølging og kontroller av skjoldbruskkjertelkreftPakkeforløp for kreft i skjoldbruskkjertelenRetningslinjeseksjon7FalsePakkeforløp for kreft i...<p><span class="redactor-ie-paste"></span></p><p> Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp». Standardiserte pasientforløp, Pakkeforløp for kreft, skal bidra til å heve kvaliteten på norsk kreftomsorg og legge grunnlaget for mer forutsigbarhet for pasientene. </p><p> Videre er målet å bedre samhandling mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten, mellom helseforetakene og internt i det enkelte foretak. Innføring av Pakkeforløp for kreft skal bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikke-medisinsk begrunnet ventetid slik at pasientene opplever et helhetlig, godt organisert og forutsigbart forløp. </p><p> Helsedirektoratet fikk i februar 2014 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide Pakkeforløp for kreft og diagnoseveiledere for fastlegene etter modell fra Danmark. Helsedirektoratet har i samarbeid med 21 arbeidsgrupper med til sammen rundt 200 fagpersoner fra helseforetakene, fastleger og brukere utarbeidet 28 pakkeforløp for kreft , diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon. Pakkeforløpsbeskrivelser, diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon er gjennomgått og revidert i 2016 av Helsedirektoratet, i samarbeid med fagmiljøene og pasientorganisasjoner. </p><p> Pakkeforløpene er nasjonale standardiserte pasientforløp som er faglig baserte og normgivende. Pakkeforløpene er basert på de nasjonale handlingsprogrammene med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft. </p><p> Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp for hver enkelt pasient tilrettelegges. Målgruppen for beskrivelsene av pakkeforløp er primært helsepersonell, ledere, administratorer og beslutningstakere på ulike nivåer i helsetjenesten, og eventuelt andre. </p><p> Helsedirektoratet vil takke alle som har bidratt i arbeidet. </p><p> Bjørn Guldvog <br> Helsedirektør </p><h2>Arbeidsgruppens sammensetning</h2><ul><li>Michael Brauckhoff (leder til sept. 2014), kirurg, Haukeland universitetssykehus</li><li>Trond Harder Paulsen (leder fra sept. 2014), kirurg, Oslo universitetssykehus</li><li>Eva Sigstad, patolog, Oslo universitetssykehus</li><li>Anne Turid Bjørnevik, onkolog, Haukeland universitetssykehus</li><li>Olav Inge Håskjold, radiolog, Oslo universitetssykehus</li><li>Rune Sundset, nukleærmedisiner, Universitetssykehuset Nord-Norge</li><li>Terje Osnes, øre-nese-hals-lege, Oslo universitetssykehus</li><li>Karoline Skedsmo, koordinator/sykepleier, Oslo universitetssykehus</li><li>Line Christiansen, fastlege, Stavanger medisinske senter</li><li>Linda Marie Å. Schjørlien, brukerrepresentant, Norsk Thyroideaforbund</li></ul>/retningslinjer/pakkeforlop-for-kreft-i-skjoldbruskkjertelen/seksjon?Tittel=oppfolging-og-kontroller-av-7141
Forløpstider i pakkeforløp for skjoldbruskkjertelkrefthttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=1043Forløpstider i pakkeforløp for skjoldbruskkjertelkreftPakkeforløp for kreft i skjoldbruskkjertelenRetningslinjeseksjon0FalsePakkeforløp for kreft i...<p><span class="redactor-ie-paste"></span></p><p> Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp». Standardiserte pasientforløp, Pakkeforløp for kreft, skal bidra til å heve kvaliteten på norsk kreftomsorg og legge grunnlaget for mer forutsigbarhet for pasientene. </p><p> Videre er målet å bedre samhandling mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten, mellom helseforetakene og internt i det enkelte foretak. Innføring av Pakkeforløp for kreft skal bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikke-medisinsk begrunnet ventetid slik at pasientene opplever et helhetlig, godt organisert og forutsigbart forløp. </p><p> Helsedirektoratet fikk i februar 2014 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide Pakkeforløp for kreft og diagnoseveiledere for fastlegene etter modell fra Danmark. Helsedirektoratet har i samarbeid med 21 arbeidsgrupper med til sammen rundt 200 fagpersoner fra helseforetakene, fastleger og brukere utarbeidet 28 pakkeforløp for kreft , diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon. Pakkeforløpsbeskrivelser, diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon er gjennomgått og revidert i 2016 av Helsedirektoratet, i samarbeid med fagmiljøene og pasientorganisasjoner. </p><p> Pakkeforløpene er nasjonale standardiserte pasientforløp som er faglig baserte og normgivende. Pakkeforløpene er basert på de nasjonale handlingsprogrammene med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft. </p><p> Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp for hver enkelt pasient tilrettelegges. Målgruppen for beskrivelsene av pakkeforløp er primært helsepersonell, ledere, administratorer og beslutningstakere på ulike nivåer i helsetjenesten, og eventuelt andre. </p><p> Helsedirektoratet vil takke alle som har bidratt i arbeidet. </p><p> Bjørn Guldvog <br> Helsedirektør </p><h2>Arbeidsgruppens sammensetning</h2><ul><li>Michael Brauckhoff (leder til sept. 2014), kirurg, Haukeland universitetssykehus</li><li>Trond Harder Paulsen (leder fra sept. 2014), kirurg, Oslo universitetssykehus</li><li>Eva Sigstad, patolog, Oslo universitetssykehus</li><li>Anne Turid Bjørnevik, onkolog, Haukeland universitetssykehus</li><li>Olav Inge Håskjold, radiolog, Oslo universitetssykehus</li><li>Rune Sundset, nukleærmedisiner, Universitetssykehuset Nord-Norge</li><li>Terje Osnes, øre-nese-hals-lege, Oslo universitetssykehus</li><li>Karoline Skedsmo, koordinator/sykepleier, Oslo universitetssykehus</li><li>Line Christiansen, fastlege, Stavanger medisinske senter</li><li>Linda Marie Å. Schjørlien, brukerrepresentant, Norsk Thyroideaforbund</li></ul>/retningslinjer/pakkeforlop-for-kreft-i-skjoldbruskkjertelen/seksjon?Tittel=forlopstider-i-pakkeforlop-for-7142
Registrering av koder i pakkeforløp for skjoldbruskkjertelkrefthttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=1044Registrering av koder i pakkeforløp for skjoldbruskkjertelkreftPakkeforløp for kreft i skjoldbruskkjertelenRetningslinjeseksjon6FalsePakkeforløp for kreft i...<p><span class="redactor-ie-paste"></span></p><p> Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp». Standardiserte pasientforløp, Pakkeforløp for kreft, skal bidra til å heve kvaliteten på norsk kreftomsorg og legge grunnlaget for mer forutsigbarhet for pasientene. </p><p> Videre er målet å bedre samhandling mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten, mellom helseforetakene og internt i det enkelte foretak. Innføring av Pakkeforløp for kreft skal bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikke-medisinsk begrunnet ventetid slik at pasientene opplever et helhetlig, godt organisert og forutsigbart forløp. </p><p> Helsedirektoratet fikk i februar 2014 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide Pakkeforløp for kreft og diagnoseveiledere for fastlegene etter modell fra Danmark. Helsedirektoratet har i samarbeid med 21 arbeidsgrupper med til sammen rundt 200 fagpersoner fra helseforetakene, fastleger og brukere utarbeidet 28 pakkeforløp for kreft , diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon. Pakkeforløpsbeskrivelser, diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon er gjennomgått og revidert i 2016 av Helsedirektoratet, i samarbeid med fagmiljøene og pasientorganisasjoner. </p><p> Pakkeforløpene er nasjonale standardiserte pasientforløp som er faglig baserte og normgivende. Pakkeforløpene er basert på de nasjonale handlingsprogrammene med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft. </p><p> Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp for hver enkelt pasient tilrettelegges. Målgruppen for beskrivelsene av pakkeforløp er primært helsepersonell, ledere, administratorer og beslutningstakere på ulike nivåer i helsetjenesten, og eventuelt andre. </p><p> Helsedirektoratet vil takke alle som har bidratt i arbeidet. </p><p> Bjørn Guldvog <br> Helsedirektør </p><h2>Arbeidsgruppens sammensetning</h2><ul><li>Michael Brauckhoff (leder til sept. 2014), kirurg, Haukeland universitetssykehus</li><li>Trond Harder Paulsen (leder fra sept. 2014), kirurg, Oslo universitetssykehus</li><li>Eva Sigstad, patolog, Oslo universitetssykehus</li><li>Anne Turid Bjørnevik, onkolog, Haukeland universitetssykehus</li><li>Olav Inge Håskjold, radiolog, Oslo universitetssykehus</li><li>Rune Sundset, nukleærmedisiner, Universitetssykehuset Nord-Norge</li><li>Terje Osnes, øre-nese-hals-lege, Oslo universitetssykehus</li><li>Karoline Skedsmo, koordinator/sykepleier, Oslo universitetssykehus</li><li>Line Christiansen, fastlege, Stavanger medisinske senter</li><li>Linda Marie Å. Schjørlien, brukerrepresentant, Norsk Thyroideaforbund</li></ul>/retningslinjer/pakkeforlop-for-kreft-i-skjoldbruskkjertelen/seksjon?Tittel=registrering-av-koder-i-7143