Diagnoseveilederehttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=420DiagnoseveilederePakkeforløp for kreft - DiagnoseveiledereRetningslinjeseksjon31FalsePakkeforløp for kreft -...<p>Det er for alle krefttyper utarbeidet egne diagnoseveiledere for fastlegene. I disse er det beskrevet hvilke symptomer og funn som tilsier henvisning til Pakkeforløp for kreft og hvilke undersøkelser som eventuelt skal gjennomføres før man henviser til pakkeforløp i spesialisthelsetjenesten.</p>/retningslinjer/pakkeforlop-for-kreft-diagnoseveiledere/seksjon?Tittel=diagnoseveiledere-1164