Introduksjon til pakkeforløp for brystkrefthttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=421Introduksjon til pakkeforløp for brystkreftPakkeforløp for brystkreftRetningslinjeseksjon0FalsePakkeforløp for brystkreft<p><span class="redactor-ie-paste"></span></p><p> Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp». Standardiserte pasientforløp, Pakkeforløp for kreft, skal bidra til å heve kvaliteten på norsk kreftomsorg og legge grunnlaget for mer forutsigbarhet for pasientene. </p><p> Videre er målet å bedre samhandling mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten, mellom helseforetakene og internt i det enkelte foretak. Innføring av Pakkeforløp for kreft skal bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikke-medisinsk begrunnet ventetid slik at pasientene opplever et helhetlig, godt organisert og forutsigbart forløp. </p><p> Helsedirektoratet fikk i februar 2014 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide Pakkeforløp for kreft og diagnoseveiledere for fastlegene etter modell fra Danmark. Helsedirektoratet har i samarbeid med 21 arbeidsgrupper med til sammen rundt 200 fagpersoner fra helseforetakene, fastleger og brukere utarbeidet 28 pakkeforløp for kreft , diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon. Pakkeforløpsbeskrivelser, diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon er gjennomgått og revidert i 2016 av Helsedirektoratet, i samarbeid med fagmiljøene og pasientorganisasjoner. </p><p> Pakkeforløpene er nasjonale standardiserte pasientforløp som er faglig baserte og normgivende. Pakkeforløpene er basert på de nasjonale handlingsprogrammene med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft. </p><p> Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp for hver enkelt pasient tilrettelegges. Målgruppen for beskrivelsene av pakkeforløp er primært helsepersonell, ledere, administratorer og beslutningstakere på ulike nivåer i helsetjenesten, og eventuelt andre. </p><p> Helsedirektoratet vil takke alle som har bidratt i arbeidet. </p><p> Bjørn Guldvog <br> Helsedirektør </p><h2> Arbeidsgruppens sammensetning</h2><ul><li>Erik Wist (leder), onkolog, Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus</li><li>Sunil Xavier Raj, onkolog, Kreftklinikken, St. Olavs hospital</li><li>Lars A. Akslen, patolog, Avdeling for patologi, Haukeland universitetssykehus</li><li>Turid Aas Kirurgisk avdeling, Haukeland universitetssykehus, Bergen Kirurg</li><li>Ellen Schlichting, kirurg, Seksjon for Bryst- og endokrinkirurgi, Oslo universitetssykehus</li><li>Barbro Furebotten Iversen, radiolog, Brystdiagnostisk senter, Stavanger universitetssjukehus</li><li>Bodil Karin Aasvang Olsen, fastlege, Tvedestrand Legesenter</li><li>Mette Berg, sykepleier/pasientkoordinator, Seksjon for Bryst- og endokrinkirurgi, Oslo universitetssykehus</li><li>Eva Michelsen Ekroll, fungerende daglig leder, Brystkreftforeningen</li><li>Alf Frimann Rosenlund, kirurg, Avdeling for urologi og endokrin kirurgi, Universitetssykehuset i Nord-Norge</li></ul>/retningslinjer/pakkeforlop-for-brystkreft/seksjon?Tittel=introduksjon-til-pakkeforlop-for-1324
Inngang til pakkeforløp for brystkrefthttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=422Inngang til pakkeforløp for brystkreftPakkeforløp for brystkreftRetningslinjeseksjon9FalsePakkeforløp for brystkreft<p><span class="redactor-ie-paste"></span></p><p> Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp». Standardiserte pasientforløp, Pakkeforløp for kreft, skal bidra til å heve kvaliteten på norsk kreftomsorg og legge grunnlaget for mer forutsigbarhet for pasientene. </p><p> Videre er målet å bedre samhandling mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten, mellom helseforetakene og internt i det enkelte foretak. Innføring av Pakkeforløp for kreft skal bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikke-medisinsk begrunnet ventetid slik at pasientene opplever et helhetlig, godt organisert og forutsigbart forløp. </p><p> Helsedirektoratet fikk i februar 2014 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide Pakkeforløp for kreft og diagnoseveiledere for fastlegene etter modell fra Danmark. Helsedirektoratet har i samarbeid med 21 arbeidsgrupper med til sammen rundt 200 fagpersoner fra helseforetakene, fastleger og brukere utarbeidet 28 pakkeforløp for kreft , diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon. Pakkeforløpsbeskrivelser, diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon er gjennomgått og revidert i 2016 av Helsedirektoratet, i samarbeid med fagmiljøene og pasientorganisasjoner. </p><p> Pakkeforløpene er nasjonale standardiserte pasientforløp som er faglig baserte og normgivende. Pakkeforløpene er basert på de nasjonale handlingsprogrammene med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft. </p><p> Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp for hver enkelt pasient tilrettelegges. Målgruppen for beskrivelsene av pakkeforløp er primært helsepersonell, ledere, administratorer og beslutningstakere på ulike nivåer i helsetjenesten, og eventuelt andre. </p><p> Helsedirektoratet vil takke alle som har bidratt i arbeidet. </p><p> Bjørn Guldvog <br> Helsedirektør </p><h2> Arbeidsgruppens sammensetning</h2><ul><li>Erik Wist (leder), onkolog, Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus</li><li>Sunil Xavier Raj, onkolog, Kreftklinikken, St. Olavs hospital</li><li>Lars A. Akslen, patolog, Avdeling for patologi, Haukeland universitetssykehus</li><li>Turid Aas Kirurgisk avdeling, Haukeland universitetssykehus, Bergen Kirurg</li><li>Ellen Schlichting, kirurg, Seksjon for Bryst- og endokrinkirurgi, Oslo universitetssykehus</li><li>Barbro Furebotten Iversen, radiolog, Brystdiagnostisk senter, Stavanger universitetssjukehus</li><li>Bodil Karin Aasvang Olsen, fastlege, Tvedestrand Legesenter</li><li>Mette Berg, sykepleier/pasientkoordinator, Seksjon for Bryst- og endokrinkirurgi, Oslo universitetssykehus</li><li>Eva Michelsen Ekroll, fungerende daglig leder, Brystkreftforeningen</li><li>Alf Frimann Rosenlund, kirurg, Avdeling for urologi og endokrin kirurgi, Universitetssykehuset i Nord-Norge</li></ul>/retningslinjer/pakkeforlop-for-brystkreft/seksjon?Tittel=inngang-til-pakkeforlop-for-1325
Utredning av brystkrefthttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=423Utredning av brystkreftPakkeforløp for brystkreftRetningslinjeseksjon8FalsePakkeforløp for brystkreft<p><span class="redactor-ie-paste"></span></p><p> Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp». Standardiserte pasientforløp, Pakkeforløp for kreft, skal bidra til å heve kvaliteten på norsk kreftomsorg og legge grunnlaget for mer forutsigbarhet for pasientene. </p><p> Videre er målet å bedre samhandling mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten, mellom helseforetakene og internt i det enkelte foretak. Innføring av Pakkeforløp for kreft skal bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikke-medisinsk begrunnet ventetid slik at pasientene opplever et helhetlig, godt organisert og forutsigbart forløp. </p><p> Helsedirektoratet fikk i februar 2014 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide Pakkeforløp for kreft og diagnoseveiledere for fastlegene etter modell fra Danmark. Helsedirektoratet har i samarbeid med 21 arbeidsgrupper med til sammen rundt 200 fagpersoner fra helseforetakene, fastleger og brukere utarbeidet 28 pakkeforløp for kreft , diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon. Pakkeforløpsbeskrivelser, diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon er gjennomgått og revidert i 2016 av Helsedirektoratet, i samarbeid med fagmiljøene og pasientorganisasjoner. </p><p> Pakkeforløpene er nasjonale standardiserte pasientforløp som er faglig baserte og normgivende. Pakkeforløpene er basert på de nasjonale handlingsprogrammene med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft. </p><p> Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp for hver enkelt pasient tilrettelegges. Målgruppen for beskrivelsene av pakkeforløp er primært helsepersonell, ledere, administratorer og beslutningstakere på ulike nivåer i helsetjenesten, og eventuelt andre. </p><p> Helsedirektoratet vil takke alle som har bidratt i arbeidet. </p><p> Bjørn Guldvog <br> Helsedirektør </p><h2> Arbeidsgruppens sammensetning</h2><ul><li>Erik Wist (leder), onkolog, Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus</li><li>Sunil Xavier Raj, onkolog, Kreftklinikken, St. Olavs hospital</li><li>Lars A. Akslen, patolog, Avdeling for patologi, Haukeland universitetssykehus</li><li>Turid Aas Kirurgisk avdeling, Haukeland universitetssykehus, Bergen Kirurg</li><li>Ellen Schlichting, kirurg, Seksjon for Bryst- og endokrinkirurgi, Oslo universitetssykehus</li><li>Barbro Furebotten Iversen, radiolog, Brystdiagnostisk senter, Stavanger universitetssjukehus</li><li>Bodil Karin Aasvang Olsen, fastlege, Tvedestrand Legesenter</li><li>Mette Berg, sykepleier/pasientkoordinator, Seksjon for Bryst- og endokrinkirurgi, Oslo universitetssykehus</li><li>Eva Michelsen Ekroll, fungerende daglig leder, Brystkreftforeningen</li><li>Alf Frimann Rosenlund, kirurg, Avdeling for urologi og endokrin kirurgi, Universitetssykehuset i Nord-Norge</li></ul>/retningslinjer/pakkeforlop-for-brystkreft/seksjon?Tittel=utredning-av-brystkreft-1326
Behandling av brystkrefthttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=424Behandling av brystkreftPakkeforløp for brystkreftRetningslinjeseksjon8FalsePakkeforløp for brystkreft<p><span class="redactor-ie-paste"></span></p><p> Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp». Standardiserte pasientforløp, Pakkeforløp for kreft, skal bidra til å heve kvaliteten på norsk kreftomsorg og legge grunnlaget for mer forutsigbarhet for pasientene. </p><p> Videre er målet å bedre samhandling mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten, mellom helseforetakene og internt i det enkelte foretak. Innføring av Pakkeforløp for kreft skal bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikke-medisinsk begrunnet ventetid slik at pasientene opplever et helhetlig, godt organisert og forutsigbart forløp. </p><p> Helsedirektoratet fikk i februar 2014 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide Pakkeforløp for kreft og diagnoseveiledere for fastlegene etter modell fra Danmark. Helsedirektoratet har i samarbeid med 21 arbeidsgrupper med til sammen rundt 200 fagpersoner fra helseforetakene, fastleger og brukere utarbeidet 28 pakkeforløp for kreft , diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon. Pakkeforløpsbeskrivelser, diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon er gjennomgått og revidert i 2016 av Helsedirektoratet, i samarbeid med fagmiljøene og pasientorganisasjoner. </p><p> Pakkeforløpene er nasjonale standardiserte pasientforløp som er faglig baserte og normgivende. Pakkeforløpene er basert på de nasjonale handlingsprogrammene med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft. </p><p> Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp for hver enkelt pasient tilrettelegges. Målgruppen for beskrivelsene av pakkeforløp er primært helsepersonell, ledere, administratorer og beslutningstakere på ulike nivåer i helsetjenesten, og eventuelt andre. </p><p> Helsedirektoratet vil takke alle som har bidratt i arbeidet. </p><p> Bjørn Guldvog <br> Helsedirektør </p><h2> Arbeidsgruppens sammensetning</h2><ul><li>Erik Wist (leder), onkolog, Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus</li><li>Sunil Xavier Raj, onkolog, Kreftklinikken, St. Olavs hospital</li><li>Lars A. Akslen, patolog, Avdeling for patologi, Haukeland universitetssykehus</li><li>Turid Aas Kirurgisk avdeling, Haukeland universitetssykehus, Bergen Kirurg</li><li>Ellen Schlichting, kirurg, Seksjon for Bryst- og endokrinkirurgi, Oslo universitetssykehus</li><li>Barbro Furebotten Iversen, radiolog, Brystdiagnostisk senter, Stavanger universitetssjukehus</li><li>Bodil Karin Aasvang Olsen, fastlege, Tvedestrand Legesenter</li><li>Mette Berg, sykepleier/pasientkoordinator, Seksjon for Bryst- og endokrinkirurgi, Oslo universitetssykehus</li><li>Eva Michelsen Ekroll, fungerende daglig leder, Brystkreftforeningen</li><li>Alf Frimann Rosenlund, kirurg, Avdeling for urologi og endokrin kirurgi, Universitetssykehuset i Nord-Norge</li></ul>/retningslinjer/pakkeforlop-for-brystkreft/seksjon?Tittel=behandling-av-brystkreft-1327
Oppfølging og kontroll av brystkrefthttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=425Oppfølging og kontroll av brystkreftPakkeforløp for brystkreftRetningslinjeseksjon7FalsePakkeforløp for brystkreft<p><span class="redactor-ie-paste"></span></p><p> Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp». Standardiserte pasientforløp, Pakkeforløp for kreft, skal bidra til å heve kvaliteten på norsk kreftomsorg og legge grunnlaget for mer forutsigbarhet for pasientene. </p><p> Videre er målet å bedre samhandling mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten, mellom helseforetakene og internt i det enkelte foretak. Innføring av Pakkeforløp for kreft skal bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikke-medisinsk begrunnet ventetid slik at pasientene opplever et helhetlig, godt organisert og forutsigbart forløp. </p><p> Helsedirektoratet fikk i februar 2014 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide Pakkeforløp for kreft og diagnoseveiledere for fastlegene etter modell fra Danmark. Helsedirektoratet har i samarbeid med 21 arbeidsgrupper med til sammen rundt 200 fagpersoner fra helseforetakene, fastleger og brukere utarbeidet 28 pakkeforløp for kreft , diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon. Pakkeforløpsbeskrivelser, diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon er gjennomgått og revidert i 2016 av Helsedirektoratet, i samarbeid med fagmiljøene og pasientorganisasjoner. </p><p> Pakkeforløpene er nasjonale standardiserte pasientforløp som er faglig baserte og normgivende. Pakkeforløpene er basert på de nasjonale handlingsprogrammene med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft. </p><p> Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp for hver enkelt pasient tilrettelegges. Målgruppen for beskrivelsene av pakkeforløp er primært helsepersonell, ledere, administratorer og beslutningstakere på ulike nivåer i helsetjenesten, og eventuelt andre. </p><p> Helsedirektoratet vil takke alle som har bidratt i arbeidet. </p><p> Bjørn Guldvog <br> Helsedirektør </p><h2> Arbeidsgruppens sammensetning</h2><ul><li>Erik Wist (leder), onkolog, Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus</li><li>Sunil Xavier Raj, onkolog, Kreftklinikken, St. Olavs hospital</li><li>Lars A. Akslen, patolog, Avdeling for patologi, Haukeland universitetssykehus</li><li>Turid Aas Kirurgisk avdeling, Haukeland universitetssykehus, Bergen Kirurg</li><li>Ellen Schlichting, kirurg, Seksjon for Bryst- og endokrinkirurgi, Oslo universitetssykehus</li><li>Barbro Furebotten Iversen, radiolog, Brystdiagnostisk senter, Stavanger universitetssjukehus</li><li>Bodil Karin Aasvang Olsen, fastlege, Tvedestrand Legesenter</li><li>Mette Berg, sykepleier/pasientkoordinator, Seksjon for Bryst- og endokrinkirurgi, Oslo universitetssykehus</li><li>Eva Michelsen Ekroll, fungerende daglig leder, Brystkreftforeningen</li><li>Alf Frimann Rosenlund, kirurg, Avdeling for urologi og endokrin kirurgi, Universitetssykehuset i Nord-Norge</li></ul>/retningslinjer/pakkeforlop-for-brystkreft/seksjon?Tittel=oppfolging-og-kontroll-av-1328
Forløpstider i pakkeforløp for brystkrefthttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=426Forløpstider i pakkeforløp for brystkreftPakkeforløp for brystkreftRetningslinjeseksjon0FalsePakkeforløp for brystkreft<p><span class="redactor-ie-paste"></span></p><p> Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp». Standardiserte pasientforløp, Pakkeforløp for kreft, skal bidra til å heve kvaliteten på norsk kreftomsorg og legge grunnlaget for mer forutsigbarhet for pasientene. </p><p> Videre er målet å bedre samhandling mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten, mellom helseforetakene og internt i det enkelte foretak. Innføring av Pakkeforløp for kreft skal bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikke-medisinsk begrunnet ventetid slik at pasientene opplever et helhetlig, godt organisert og forutsigbart forløp. </p><p> Helsedirektoratet fikk i februar 2014 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide Pakkeforløp for kreft og diagnoseveiledere for fastlegene etter modell fra Danmark. Helsedirektoratet har i samarbeid med 21 arbeidsgrupper med til sammen rundt 200 fagpersoner fra helseforetakene, fastleger og brukere utarbeidet 28 pakkeforløp for kreft , diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon. Pakkeforløpsbeskrivelser, diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon er gjennomgått og revidert i 2016 av Helsedirektoratet, i samarbeid med fagmiljøene og pasientorganisasjoner. </p><p> Pakkeforløpene er nasjonale standardiserte pasientforløp som er faglig baserte og normgivende. Pakkeforløpene er basert på de nasjonale handlingsprogrammene med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft. </p><p> Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp for hver enkelt pasient tilrettelegges. Målgruppen for beskrivelsene av pakkeforløp er primært helsepersonell, ledere, administratorer og beslutningstakere på ulike nivåer i helsetjenesten, og eventuelt andre. </p><p> Helsedirektoratet vil takke alle som har bidratt i arbeidet. </p><p> Bjørn Guldvog <br> Helsedirektør </p><h2> Arbeidsgruppens sammensetning</h2><ul><li>Erik Wist (leder), onkolog, Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus</li><li>Sunil Xavier Raj, onkolog, Kreftklinikken, St. Olavs hospital</li><li>Lars A. Akslen, patolog, Avdeling for patologi, Haukeland universitetssykehus</li><li>Turid Aas Kirurgisk avdeling, Haukeland universitetssykehus, Bergen Kirurg</li><li>Ellen Schlichting, kirurg, Seksjon for Bryst- og endokrinkirurgi, Oslo universitetssykehus</li><li>Barbro Furebotten Iversen, radiolog, Brystdiagnostisk senter, Stavanger universitetssjukehus</li><li>Bodil Karin Aasvang Olsen, fastlege, Tvedestrand Legesenter</li><li>Mette Berg, sykepleier/pasientkoordinator, Seksjon for Bryst- og endokrinkirurgi, Oslo universitetssykehus</li><li>Eva Michelsen Ekroll, fungerende daglig leder, Brystkreftforeningen</li><li>Alf Frimann Rosenlund, kirurg, Avdeling for urologi og endokrin kirurgi, Universitetssykehuset i Nord-Norge</li></ul>/retningslinjer/pakkeforlop-for-brystkreft/seksjon?Tittel=forlopstider-i-pakkeforlop-for-1329
Registrering av koder i pakkeforløp for brystkrefthttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=427Registrering av koder i pakkeforløp for brystkreftPakkeforløp for brystkreftRetningslinjeseksjon6FalsePakkeforløp for brystkreft<p><span class="redactor-ie-paste"></span></p><p> Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp». Standardiserte pasientforløp, Pakkeforløp for kreft, skal bidra til å heve kvaliteten på norsk kreftomsorg og legge grunnlaget for mer forutsigbarhet for pasientene. </p><p> Videre er målet å bedre samhandling mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten, mellom helseforetakene og internt i det enkelte foretak. Innføring av Pakkeforløp for kreft skal bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikke-medisinsk begrunnet ventetid slik at pasientene opplever et helhetlig, godt organisert og forutsigbart forløp. </p><p> Helsedirektoratet fikk i februar 2014 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide Pakkeforløp for kreft og diagnoseveiledere for fastlegene etter modell fra Danmark. Helsedirektoratet har i samarbeid med 21 arbeidsgrupper med til sammen rundt 200 fagpersoner fra helseforetakene, fastleger og brukere utarbeidet 28 pakkeforløp for kreft , diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon. Pakkeforløpsbeskrivelser, diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon er gjennomgått og revidert i 2016 av Helsedirektoratet, i samarbeid med fagmiljøene og pasientorganisasjoner. </p><p> Pakkeforløpene er nasjonale standardiserte pasientforløp som er faglig baserte og normgivende. Pakkeforløpene er basert på de nasjonale handlingsprogrammene med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft. </p><p> Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp for hver enkelt pasient tilrettelegges. Målgruppen for beskrivelsene av pakkeforløp er primært helsepersonell, ledere, administratorer og beslutningstakere på ulike nivåer i helsetjenesten, og eventuelt andre. </p><p> Helsedirektoratet vil takke alle som har bidratt i arbeidet. </p><p> Bjørn Guldvog <br> Helsedirektør </p><h2> Arbeidsgruppens sammensetning</h2><ul><li>Erik Wist (leder), onkolog, Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus</li><li>Sunil Xavier Raj, onkolog, Kreftklinikken, St. Olavs hospital</li><li>Lars A. Akslen, patolog, Avdeling for patologi, Haukeland universitetssykehus</li><li>Turid Aas Kirurgisk avdeling, Haukeland universitetssykehus, Bergen Kirurg</li><li>Ellen Schlichting, kirurg, Seksjon for Bryst- og endokrinkirurgi, Oslo universitetssykehus</li><li>Barbro Furebotten Iversen, radiolog, Brystdiagnostisk senter, Stavanger universitetssjukehus</li><li>Bodil Karin Aasvang Olsen, fastlege, Tvedestrand Legesenter</li><li>Mette Berg, sykepleier/pasientkoordinator, Seksjon for Bryst- og endokrinkirurgi, Oslo universitetssykehus</li><li>Eva Michelsen Ekroll, fungerende daglig leder, Brystkreftforeningen</li><li>Alf Frimann Rosenlund, kirurg, Avdeling for urologi og endokrin kirurgi, Universitetssykehuset i Nord-Norge</li></ul>/retningslinjer/pakkeforlop-for-brystkreft/seksjon?Tittel=registrering-av-koder-i-1330