Introduksjon til pakkeforløp for blærekrefthttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=472Introduksjon til pakkeforløp for blærekreftPakkeforløp for blærekreftRetningslinjeseksjon0FalsePakkeforløp for blærekreft<p><span class="redactor-ie-paste"></span></p><p> Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp». Standardiserte pasientforløp, Pakkeforløp for kreft, skal bidra til å heve kvaliteten på norsk kreftomsorg og legge grunnlaget for mer forutsigbarhet for pasientene. </p><p> Videre er målet å bedre samhandling mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten, mellom helseforetakene og internt i det enkelte foretak. Innføring av Pakkeforløp for kreft skal bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikke-medisinsk begrunnet ventetid slik at pasientene opplever et helhetlig, godt organisert og forutsigbart forløp. </p><p> Helsedirektoratet fikk i februar 2014 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide Pakkeforløp for kreft og diagnoseveiledere for fastlegene etter modell fra Danmark. Helsedirektoratet har i samarbeid med 21 arbeidsgrupper med til sammen rundt 200 fagpersoner fra helseforetakene, fastleger og brukere utarbeidet 28 pakkeforløp for kreft , diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon. Pakkeforløpsbeskrivelser, diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon er gjennomgått og revidert i 2016 av Helsedirektoratet, i samarbeid med fagmiljøene og pasientorganisasjoner. </p><p> Pakkeforløpene er nasjonale standardiserte pasientforløp som er faglig baserte og normgivende. Pakkeforløpene er basert på de nasjonale handlingsprogrammene med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft. </p><p> Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp for hver enkelt pasient tilrettelegges. Målgruppen for beskrivelsene av pakkeforløp er primært helsepersonell, ledere, administratorer og beslutningstakere på ulike nivåer i helsetjenesten, og eventuelt andre. </p><p> Helsedirektoratet vil takke alle som har bidratt i arbeidet. </p><p> Bjørn Guldvog <br> Helsedirektør </p><p><br></p><h2>Arbeidsgruppens sammensetning</h2><ul><li>Christian Beisland (leder), urolog, Helse Bergen</li><li>Daniel Heinrich, onkolog, Akershus universitetssykehus</li><li>David Thomas Davidsson, urolog, Helse Bergen</li><li>Erik Skaaheim Haug, urolog, Sykehuset i Vestfold</li><li>Lars Reiseter, radiolog, Helse Bergen</li><li>Rolf Wahlqvist, urolog, Oslo universitetssykehus</li><li>Sverre Langørgen, radiolog, St. Olavs Hospital</li><li>Nicolai Wessel, urolog, Oslo universitetssykehus</li><li>Samer Al-Saad, patolog, Universitetssykehuset Nord-Norge</li><li>Elin Wahlberg Hjellset, sykepleier/koordinator, Helse Stavanger</li><li>Bodil Aasvang Olsen, allmennpraktiker/fastlege</li><li>Tore Johan Brevik, brukerrepresentant, blærekreftforeningen</li><li>Audun Grotterød, brukerrepresentant, nyrekreftforeningen<br> </li></ul>/retningslinjer/pakkeforlop-for-blerekreft/seksjon?Tittel=introduksjon-til-pakkeforlop-for-2748
Inngang til pakkeforløp for blærekrefthttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=473Inngang til pakkeforløp for blærekreftPakkeforløp for blærekreftRetningslinjeseksjon10FalsePakkeforløp for blærekreft<p><span class="redactor-ie-paste"></span></p><p> Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp». Standardiserte pasientforløp, Pakkeforløp for kreft, skal bidra til å heve kvaliteten på norsk kreftomsorg og legge grunnlaget for mer forutsigbarhet for pasientene. </p><p> Videre er målet å bedre samhandling mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten, mellom helseforetakene og internt i det enkelte foretak. Innføring av Pakkeforløp for kreft skal bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikke-medisinsk begrunnet ventetid slik at pasientene opplever et helhetlig, godt organisert og forutsigbart forløp. </p><p> Helsedirektoratet fikk i februar 2014 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide Pakkeforløp for kreft og diagnoseveiledere for fastlegene etter modell fra Danmark. Helsedirektoratet har i samarbeid med 21 arbeidsgrupper med til sammen rundt 200 fagpersoner fra helseforetakene, fastleger og brukere utarbeidet 28 pakkeforløp for kreft , diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon. Pakkeforløpsbeskrivelser, diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon er gjennomgått og revidert i 2016 av Helsedirektoratet, i samarbeid med fagmiljøene og pasientorganisasjoner. </p><p> Pakkeforløpene er nasjonale standardiserte pasientforløp som er faglig baserte og normgivende. Pakkeforløpene er basert på de nasjonale handlingsprogrammene med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft. </p><p> Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp for hver enkelt pasient tilrettelegges. Målgruppen for beskrivelsene av pakkeforløp er primært helsepersonell, ledere, administratorer og beslutningstakere på ulike nivåer i helsetjenesten, og eventuelt andre. </p><p> Helsedirektoratet vil takke alle som har bidratt i arbeidet. </p><p> Bjørn Guldvog <br> Helsedirektør </p><p><br></p><h2>Arbeidsgruppens sammensetning</h2><ul><li>Christian Beisland (leder), urolog, Helse Bergen</li><li>Daniel Heinrich, onkolog, Akershus universitetssykehus</li><li>David Thomas Davidsson, urolog, Helse Bergen</li><li>Erik Skaaheim Haug, urolog, Sykehuset i Vestfold</li><li>Lars Reiseter, radiolog, Helse Bergen</li><li>Rolf Wahlqvist, urolog, Oslo universitetssykehus</li><li>Sverre Langørgen, radiolog, St. Olavs Hospital</li><li>Nicolai Wessel, urolog, Oslo universitetssykehus</li><li>Samer Al-Saad, patolog, Universitetssykehuset Nord-Norge</li><li>Elin Wahlberg Hjellset, sykepleier/koordinator, Helse Stavanger</li><li>Bodil Aasvang Olsen, allmennpraktiker/fastlege</li><li>Tore Johan Brevik, brukerrepresentant, blærekreftforeningen</li><li>Audun Grotterød, brukerrepresentant, nyrekreftforeningen<br> </li></ul>/retningslinjer/pakkeforlop-for-blerekreft/seksjon?Tittel=inngang-til-pakkeforlop-for-2749
Utredning av blærekrefthttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=474Utredning av blærekreftPakkeforløp for blærekreftRetningslinjeseksjon8FalsePakkeforløp for blærekreft<p><span class="redactor-ie-paste"></span></p><p> Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp». Standardiserte pasientforløp, Pakkeforløp for kreft, skal bidra til å heve kvaliteten på norsk kreftomsorg og legge grunnlaget for mer forutsigbarhet for pasientene. </p><p> Videre er målet å bedre samhandling mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten, mellom helseforetakene og internt i det enkelte foretak. Innføring av Pakkeforløp for kreft skal bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikke-medisinsk begrunnet ventetid slik at pasientene opplever et helhetlig, godt organisert og forutsigbart forløp. </p><p> Helsedirektoratet fikk i februar 2014 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide Pakkeforløp for kreft og diagnoseveiledere for fastlegene etter modell fra Danmark. Helsedirektoratet har i samarbeid med 21 arbeidsgrupper med til sammen rundt 200 fagpersoner fra helseforetakene, fastleger og brukere utarbeidet 28 pakkeforløp for kreft , diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon. Pakkeforløpsbeskrivelser, diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon er gjennomgått og revidert i 2016 av Helsedirektoratet, i samarbeid med fagmiljøene og pasientorganisasjoner. </p><p> Pakkeforløpene er nasjonale standardiserte pasientforløp som er faglig baserte og normgivende. Pakkeforløpene er basert på de nasjonale handlingsprogrammene med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft. </p><p> Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp for hver enkelt pasient tilrettelegges. Målgruppen for beskrivelsene av pakkeforløp er primært helsepersonell, ledere, administratorer og beslutningstakere på ulike nivåer i helsetjenesten, og eventuelt andre. </p><p> Helsedirektoratet vil takke alle som har bidratt i arbeidet. </p><p> Bjørn Guldvog <br> Helsedirektør </p><p><br></p><h2>Arbeidsgruppens sammensetning</h2><ul><li>Christian Beisland (leder), urolog, Helse Bergen</li><li>Daniel Heinrich, onkolog, Akershus universitetssykehus</li><li>David Thomas Davidsson, urolog, Helse Bergen</li><li>Erik Skaaheim Haug, urolog, Sykehuset i Vestfold</li><li>Lars Reiseter, radiolog, Helse Bergen</li><li>Rolf Wahlqvist, urolog, Oslo universitetssykehus</li><li>Sverre Langørgen, radiolog, St. Olavs Hospital</li><li>Nicolai Wessel, urolog, Oslo universitetssykehus</li><li>Samer Al-Saad, patolog, Universitetssykehuset Nord-Norge</li><li>Elin Wahlberg Hjellset, sykepleier/koordinator, Helse Stavanger</li><li>Bodil Aasvang Olsen, allmennpraktiker/fastlege</li><li>Tore Johan Brevik, brukerrepresentant, blærekreftforeningen</li><li>Audun Grotterød, brukerrepresentant, nyrekreftforeningen<br> </li></ul>/retningslinjer/pakkeforlop-for-blerekreft/seksjon?Tittel=utredning-av-blerekreft-2750
Behandling av blærekrefthttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=475Behandling av blærekreftPakkeforløp for blærekreftRetningslinjeseksjon8FalsePakkeforløp for blærekreft<p><span class="redactor-ie-paste"></span></p><p> Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp». Standardiserte pasientforløp, Pakkeforløp for kreft, skal bidra til å heve kvaliteten på norsk kreftomsorg og legge grunnlaget for mer forutsigbarhet for pasientene. </p><p> Videre er målet å bedre samhandling mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten, mellom helseforetakene og internt i det enkelte foretak. Innføring av Pakkeforløp for kreft skal bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikke-medisinsk begrunnet ventetid slik at pasientene opplever et helhetlig, godt organisert og forutsigbart forløp. </p><p> Helsedirektoratet fikk i februar 2014 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide Pakkeforløp for kreft og diagnoseveiledere for fastlegene etter modell fra Danmark. Helsedirektoratet har i samarbeid med 21 arbeidsgrupper med til sammen rundt 200 fagpersoner fra helseforetakene, fastleger og brukere utarbeidet 28 pakkeforløp for kreft , diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon. Pakkeforløpsbeskrivelser, diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon er gjennomgått og revidert i 2016 av Helsedirektoratet, i samarbeid med fagmiljøene og pasientorganisasjoner. </p><p> Pakkeforløpene er nasjonale standardiserte pasientforløp som er faglig baserte og normgivende. Pakkeforløpene er basert på de nasjonale handlingsprogrammene med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft. </p><p> Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp for hver enkelt pasient tilrettelegges. Målgruppen for beskrivelsene av pakkeforløp er primært helsepersonell, ledere, administratorer og beslutningstakere på ulike nivåer i helsetjenesten, og eventuelt andre. </p><p> Helsedirektoratet vil takke alle som har bidratt i arbeidet. </p><p> Bjørn Guldvog <br> Helsedirektør </p><p><br></p><h2>Arbeidsgruppens sammensetning</h2><ul><li>Christian Beisland (leder), urolog, Helse Bergen</li><li>Daniel Heinrich, onkolog, Akershus universitetssykehus</li><li>David Thomas Davidsson, urolog, Helse Bergen</li><li>Erik Skaaheim Haug, urolog, Sykehuset i Vestfold</li><li>Lars Reiseter, radiolog, Helse Bergen</li><li>Rolf Wahlqvist, urolog, Oslo universitetssykehus</li><li>Sverre Langørgen, radiolog, St. Olavs Hospital</li><li>Nicolai Wessel, urolog, Oslo universitetssykehus</li><li>Samer Al-Saad, patolog, Universitetssykehuset Nord-Norge</li><li>Elin Wahlberg Hjellset, sykepleier/koordinator, Helse Stavanger</li><li>Bodil Aasvang Olsen, allmennpraktiker/fastlege</li><li>Tore Johan Brevik, brukerrepresentant, blærekreftforeningen</li><li>Audun Grotterød, brukerrepresentant, nyrekreftforeningen<br> </li></ul>/retningslinjer/pakkeforlop-for-blerekreft/seksjon?Tittel=behandling-av-blerekreft-2751
Oppfølging og kontroll av blærekrefthttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=476Oppfølging og kontroll av blærekreftPakkeforløp for blærekreftRetningslinjeseksjon7FalsePakkeforløp for blærekreft<p><span class="redactor-ie-paste"></span></p><p> Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp». Standardiserte pasientforløp, Pakkeforløp for kreft, skal bidra til å heve kvaliteten på norsk kreftomsorg og legge grunnlaget for mer forutsigbarhet for pasientene. </p><p> Videre er målet å bedre samhandling mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten, mellom helseforetakene og internt i det enkelte foretak. Innføring av Pakkeforløp for kreft skal bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikke-medisinsk begrunnet ventetid slik at pasientene opplever et helhetlig, godt organisert og forutsigbart forløp. </p><p> Helsedirektoratet fikk i februar 2014 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide Pakkeforløp for kreft og diagnoseveiledere for fastlegene etter modell fra Danmark. Helsedirektoratet har i samarbeid med 21 arbeidsgrupper med til sammen rundt 200 fagpersoner fra helseforetakene, fastleger og brukere utarbeidet 28 pakkeforløp for kreft , diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon. Pakkeforløpsbeskrivelser, diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon er gjennomgått og revidert i 2016 av Helsedirektoratet, i samarbeid med fagmiljøene og pasientorganisasjoner. </p><p> Pakkeforløpene er nasjonale standardiserte pasientforløp som er faglig baserte og normgivende. Pakkeforløpene er basert på de nasjonale handlingsprogrammene med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft. </p><p> Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp for hver enkelt pasient tilrettelegges. Målgruppen for beskrivelsene av pakkeforløp er primært helsepersonell, ledere, administratorer og beslutningstakere på ulike nivåer i helsetjenesten, og eventuelt andre. </p><p> Helsedirektoratet vil takke alle som har bidratt i arbeidet. </p><p> Bjørn Guldvog <br> Helsedirektør </p><p><br></p><h2>Arbeidsgruppens sammensetning</h2><ul><li>Christian Beisland (leder), urolog, Helse Bergen</li><li>Daniel Heinrich, onkolog, Akershus universitetssykehus</li><li>David Thomas Davidsson, urolog, Helse Bergen</li><li>Erik Skaaheim Haug, urolog, Sykehuset i Vestfold</li><li>Lars Reiseter, radiolog, Helse Bergen</li><li>Rolf Wahlqvist, urolog, Oslo universitetssykehus</li><li>Sverre Langørgen, radiolog, St. Olavs Hospital</li><li>Nicolai Wessel, urolog, Oslo universitetssykehus</li><li>Samer Al-Saad, patolog, Universitetssykehuset Nord-Norge</li><li>Elin Wahlberg Hjellset, sykepleier/koordinator, Helse Stavanger</li><li>Bodil Aasvang Olsen, allmennpraktiker/fastlege</li><li>Tore Johan Brevik, brukerrepresentant, blærekreftforeningen</li><li>Audun Grotterød, brukerrepresentant, nyrekreftforeningen<br> </li></ul>/retningslinjer/pakkeforlop-for-blerekreft/seksjon?Tittel=oppfolging-og-kontroll-av-2752
Forløpstider i pakkeforløp for blærekrefthttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=477Forløpstider i pakkeforløp for blærekreftPakkeforløp for blærekreftRetningslinjeseksjon0FalsePakkeforløp for blærekreft<p><span class="redactor-ie-paste"></span></p><p> Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp». Standardiserte pasientforløp, Pakkeforløp for kreft, skal bidra til å heve kvaliteten på norsk kreftomsorg og legge grunnlaget for mer forutsigbarhet for pasientene. </p><p> Videre er målet å bedre samhandling mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten, mellom helseforetakene og internt i det enkelte foretak. Innføring av Pakkeforløp for kreft skal bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikke-medisinsk begrunnet ventetid slik at pasientene opplever et helhetlig, godt organisert og forutsigbart forløp. </p><p> Helsedirektoratet fikk i februar 2014 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide Pakkeforløp for kreft og diagnoseveiledere for fastlegene etter modell fra Danmark. Helsedirektoratet har i samarbeid med 21 arbeidsgrupper med til sammen rundt 200 fagpersoner fra helseforetakene, fastleger og brukere utarbeidet 28 pakkeforløp for kreft , diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon. Pakkeforløpsbeskrivelser, diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon er gjennomgått og revidert i 2016 av Helsedirektoratet, i samarbeid med fagmiljøene og pasientorganisasjoner. </p><p> Pakkeforløpene er nasjonale standardiserte pasientforløp som er faglig baserte og normgivende. Pakkeforløpene er basert på de nasjonale handlingsprogrammene med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft. </p><p> Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp for hver enkelt pasient tilrettelegges. Målgruppen for beskrivelsene av pakkeforløp er primært helsepersonell, ledere, administratorer og beslutningstakere på ulike nivåer i helsetjenesten, og eventuelt andre. </p><p> Helsedirektoratet vil takke alle som har bidratt i arbeidet. </p><p> Bjørn Guldvog <br> Helsedirektør </p><p><br></p><h2>Arbeidsgruppens sammensetning</h2><ul><li>Christian Beisland (leder), urolog, Helse Bergen</li><li>Daniel Heinrich, onkolog, Akershus universitetssykehus</li><li>David Thomas Davidsson, urolog, Helse Bergen</li><li>Erik Skaaheim Haug, urolog, Sykehuset i Vestfold</li><li>Lars Reiseter, radiolog, Helse Bergen</li><li>Rolf Wahlqvist, urolog, Oslo universitetssykehus</li><li>Sverre Langørgen, radiolog, St. Olavs Hospital</li><li>Nicolai Wessel, urolog, Oslo universitetssykehus</li><li>Samer Al-Saad, patolog, Universitetssykehuset Nord-Norge</li><li>Elin Wahlberg Hjellset, sykepleier/koordinator, Helse Stavanger</li><li>Bodil Aasvang Olsen, allmennpraktiker/fastlege</li><li>Tore Johan Brevik, brukerrepresentant, blærekreftforeningen</li><li>Audun Grotterød, brukerrepresentant, nyrekreftforeningen<br> </li></ul>/retningslinjer/pakkeforlop-for-blerekreft/seksjon?Tittel=forlopstider-i-pakkeforlop-for-2753
Registrering av koder i pakkeforløp for blærekrefthttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=478Registrering av koder i pakkeforløp for blærekreftPakkeforløp for blærekreftRetningslinjeseksjon6FalsePakkeforløp for blærekreft<p><span class="redactor-ie-paste"></span></p><p> Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp». Standardiserte pasientforløp, Pakkeforløp for kreft, skal bidra til å heve kvaliteten på norsk kreftomsorg og legge grunnlaget for mer forutsigbarhet for pasientene. </p><p> Videre er målet å bedre samhandling mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten, mellom helseforetakene og internt i det enkelte foretak. Innføring av Pakkeforløp for kreft skal bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikke-medisinsk begrunnet ventetid slik at pasientene opplever et helhetlig, godt organisert og forutsigbart forløp. </p><p> Helsedirektoratet fikk i februar 2014 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide Pakkeforløp for kreft og diagnoseveiledere for fastlegene etter modell fra Danmark. Helsedirektoratet har i samarbeid med 21 arbeidsgrupper med til sammen rundt 200 fagpersoner fra helseforetakene, fastleger og brukere utarbeidet 28 pakkeforløp for kreft , diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon. Pakkeforløpsbeskrivelser, diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon er gjennomgått og revidert i 2016 av Helsedirektoratet, i samarbeid med fagmiljøene og pasientorganisasjoner. </p><p> Pakkeforløpene er nasjonale standardiserte pasientforløp som er faglig baserte og normgivende. Pakkeforløpene er basert på de nasjonale handlingsprogrammene med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft. </p><p> Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp for hver enkelt pasient tilrettelegges. Målgruppen for beskrivelsene av pakkeforløp er primært helsepersonell, ledere, administratorer og beslutningstakere på ulike nivåer i helsetjenesten, og eventuelt andre. </p><p> Helsedirektoratet vil takke alle som har bidratt i arbeidet. </p><p> Bjørn Guldvog <br> Helsedirektør </p><p><br></p><h2>Arbeidsgruppens sammensetning</h2><ul><li>Christian Beisland (leder), urolog, Helse Bergen</li><li>Daniel Heinrich, onkolog, Akershus universitetssykehus</li><li>David Thomas Davidsson, urolog, Helse Bergen</li><li>Erik Skaaheim Haug, urolog, Sykehuset i Vestfold</li><li>Lars Reiseter, radiolog, Helse Bergen</li><li>Rolf Wahlqvist, urolog, Oslo universitetssykehus</li><li>Sverre Langørgen, radiolog, St. Olavs Hospital</li><li>Nicolai Wessel, urolog, Oslo universitetssykehus</li><li>Samer Al-Saad, patolog, Universitetssykehuset Nord-Norge</li><li>Elin Wahlberg Hjellset, sykepleier/koordinator, Helse Stavanger</li><li>Bodil Aasvang Olsen, allmennpraktiker/fastlege</li><li>Tore Johan Brevik, brukerrepresentant, blærekreftforeningen</li><li>Audun Grotterød, brukerrepresentant, nyrekreftforeningen<br> </li></ul>/retningslinjer/pakkeforlop-for-blerekreft/seksjon?Tittel=registrering-av-koder-i-2754