https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2596<h2 class="ms-rteElement-H2B">Bevegelsesforstyrrelser (veiledende frist 12 uker)</h2><div class="textContainer"><dl> <dt>Utdypende forklaring på tilstand</dt> <dd>Spørsmål om Parkinsons sykdom, parkinsonisme, dystonier, uavklart tremor, andre bevegelsesforstyrrelser. Essensiell tremor og restless legs bør primært bli forsøkt behandlet i primærhelsetjenesten, om nødvendig etter rådgivning.</dd> <dt>Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?</dt> <dd>Ja</dd> <dt>Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Utredning</dd> <dt>Veiledende frist for start utredning</dt> <dd>12 uker</dd> <dt>Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter</dt> <dd> <ul> <li>andre sykdommer</li> <li>atypiske nevrologiske symptomer</li> <li>symptomer på tilleggssykdom</li> </ul> </dd> </dl></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-11339" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-11339" class="rasjonale"><dl> <dt>Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Helsehjelpen anses å være nyttig</dd> <dd>Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv</dd> <dt>Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig</dd> </dl></div></div></div>