• Arbeidet startet høsten 2013
  • Forventet ferdig: 2018/2019
  • Prosjektleder: Kaja.fjell.jorgensen@helsedir.no
  • Ansvarlig avdeling: Spesialisthelsetjenester
  • Målgruppe: Spesialister og blivende spesialister innen ulike medisinske spesialiteter. Annet helsepersonell som arbeider med den aktuelle pasientgruppen
  • Mål: ​​Nasjonalt handlingsprogram for kreftbehandling skal bidra til at det offentlige tilbudet i kreftomsorgen blir av god kvalitet og likeverdig over hele landet.​