​​Nytt i 12. utgave av handlingsprogrammet

Revisjon av kapittel 4, Diagnostikk og utredning
Dette kapittelet er gjennomarbeidet av radiologigruppen og revidert. Det som omhandler patologi ble revidert for kort tid siden og er uendret i denne utgaven.

Revisjon av kapittel 5, Kirurgisk behandling
Dette kapittelet er revidert og utvidet. Det er også åpnet for autolog primær rekonstruksjon. Økt komplikasjonsrisiko etter primær rekonstruksjon med påfølgende stråle¬behand¬ling har blitt omtalt ytterligere, men behandlingen er ikke kontraindisert. Pasientene som opplever komplikasjon vil ha samme mulighet for sekundær rekonstruksjon senere. Det er tatt inn et lite avsnitt om sjeldent forekommende lymfomutvikling i forbindelse med proteser.

Arvelig kreft
Det er endret øvre aldersgrense for gentesting for pasienter med brystkreft uten familiehistorie. Ny øvre aldersgrense er nå 60 år.Utgåtte versjoner

IS-2736 (Gjeldende 08.08.18-16.01.19 (PDF)

IS-2669 (Gjeldende 06.10.17-07.08.18) (PDF)

IS-2634 (Gjeldende 12.06.17-05.10.17) (PDF)

IS-2440 (Gjeldende 12.02.16-11.06.17) (PDF)

IS-2316 (Gjeldende 27.03.15-11.02.16) (PDF)

IS-2265 (Gjeldende 18.12.14–26.03.15) (PDF)

IS-2201 (Gjeldende 20.06.14–18.12.14) (PDF)

IS-2232 (Gjeldende 14.10.14-17.12.14) PDF)

IS-2169 (Gjeldende 21.02.14–13.10.14) (PDF)

IS-2063 (Gjeldende 24.05.13–20.02.14) (PDF)

IS-1524 (Gjeldende 20.12.07–23.05.13) (PDF)