​​Nytt i tiende utgave av handlingsprogrammet

Behandlingsanbefalinger HER2-positive pasienter
I møte i Beslutningsforum for nye metoder 15.08.2017 ble det besluttet at Trastuzumab emtansin (Kadcyla) kan innføres til behandling for pasienter med HER2-positiv, inoperabel lokalavansert eller metastatisk brystkreft, etter førstelinjebehandling. Dette forutsetter lik eller lavere pris enn dagens prisnivå. Dette er lagt inn i handlingsprogrammet i kap.14 på side 136.

Utgåtte versjoner

IS-2634 (Gjeldende 12.06.17-05.10.17) (PDF)

IS-2440 (Gjeldende 12.02.16-11.06.17) (PDF)

IS-2316 (Gjeldende 27.03.15-11.02.16) (PDF)

IS-2265 (Gjeldende 18.12.14–26.03.15) (PDF)

IS-2201 (Gjeldende 20.06.14–18.12.14) (PDF)

IS-2169 (Gjeldende 21.02.14–19.06.14) (PDF)

IS-2063 (Gjeldende 24.05.13–20.02.14) (PDF)

IS-1524 (Gjeldende 20.12.07–23.05.13) (PDF)