• Målgruppe: Spesialister og blivende spesialister innen ulike medisinske spesialiteter. Annet helsepersonell som arbeider med den aktuelle pasientgruppen.
  • Mål: Nasjonalt handlingsprogram for kreftbehandling skal bidra til at det offentlige tilbudet i kreftomsorgen blir av god kvalitet og likeverdig over hele landet.​
  • Prosjektleder: Ingunn Løvstad Sørensen