​​Det foreliggende nasjonale handlingsprogrammet inneholder faglige retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft, mesoteliom og thymom. Handlingsprogrammet er et viktig tiltak under Nasjonal strategi for kreftområdet.

Hovedpunkter under revisjon desember 2018

Handlingsprogrammet ble 07.12 2018 oppdatert etter beslutning i Beslutningsforum om at ceritinib (Zykadia ®) kan innføres til førstelinjebehandling av ALK-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft. I tillegg er det i denne oppdateringen gitt anbefalinger om behandlings-varighet av immunterapi og kontroll-opplegg etter avsluttet immunterapi.


Hovedpunkter ved revisjon mai 2018

Handlingsprogrammet ble oppdatert 11. mai 2018 etter beslutning i Beslutningsforum vedrørende:

  • godkjenning av crizotinib for pasienter med ROS1-positiv sykdom, og
  • godkjenning av crizotinib til pasienter som av ulik grunn startet med kjemoterapi i påvente av ALK-svar. 

Hovedpunkter ved revisjon februar 2018

Ved revisjonen i februar 2018 er det utført en generell gjennomgang og oppdatering av hele handlingsprogrammet. Referanselisten er gjennomgått og oppdatert. Allmenlegekapitlet er helt nytt, kapitlet om nevroendokrine svulster er grundig revidert, og det er gjort endringer blant annet innen behandling av hjernemetastaser og i kontroll-avsnittene.

Utgåtte versjoner

IS-2745 (Gjeldende 17.07.18-06.12.18 (PDF)

IS-2730 (Gjeldende 12.05.18-16.07.18 (PDF)

IS-2707 (Gjeldende 28.02.18-11.05.18) (PDF)

IS-2654 (Gjeldende 09.08.17-27.02.18) (PDF)

IS-2544 (Gjeldende 13.10.16-08.08.17) (PDF)

IS-2487 (Gjeldende 24.06.16-12.10.16) (PDF)

IS-2337 (Gjeldende 11.05.15-23.06.16) (PDF)

IS-2262 (Gjeldende 19.12.14-10.05.15) (PDF) 

IS-2209 (Gjeldende 05.09.14 - 18.12.14) (PDF) 

IS-2124 (Gjeldende 15.01.14 - 04.09.14) (PDF)