​​Det foreliggende nasjonale handlingsprogrammet inneholder faglige retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft, mesoteliom og thymom. Handlingsprogrammet er et viktig tiltak under Nasjonal strategi for kreftområdet.

Hovedpunkter ved revisjon august 2017

Hovedendringen ved revisjon august 2017 er omtale av immunterapi som førstelinjebehandling ved avansert ikke-småcellet lungekreft, nye medikamentmuligheter hos ALK-translokerte og BRAF-muterte, og nivolumab i andrelinje avansert sykdom.

Utgåtte versjoner

IS-2544-[Gjeldende 13.10.16 - 08.08.17] (PDF)

IS-2487 [Gjeldende 24.06.16 - 12.10.16] (PDF)

IS-2337 [Gjeldende 11.05.15 - 23.06.16] (PDF)

IS-2262 [Gjeldende 19.12.14 - 10.05.15] (PDF) 

IS-2209 [Gjeldende 05.09.14 - 18.12.14] (PDF) 

IS-2124 [Gjeldende 15.01.14 - 04.09.14] (PDF)