Dette nasjonale handlingsprogrammet inneholder anbefalinger om diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med gynekologisk kreft. Handlingsprogrammet skal bidra til at det offentlige tilbudet i kreftomsorgen blir av god kvalitet og likeverdig over hele landet.

Målgruppen for handlingsprogrammet er spesialister innen medisin, kirurgi, onkologi, radiologi og patologi og fastleger, men det kan også være av interesse for pasienter og pårørende