​Denne retningslinjen inneholder råd om forebyggende tiltak, egenmestring og rehabilitering. Fysioterapi og trening har fått en sentral plass. Fagfelt som ernæring røykeslutt, psykisk helse og sexologi er omtalt.

Retningslinjen inneholder også praktiske råd til pasientene, blant annet fordi vi vet at feil bruk av legemidler er et stort problem.

De fleste retningslinjedokumenter for kols internasjonalt vektlegger i veldig stor grad legemiddelbehandling. Dette er også vesentlig i dette dokumentet.

Helsedirektoratet vil legge ut den pasientrettede informasjonen på temasiden for kols på helsenorge.no

Videre arbeid med retningslinjen

Direktoratet tar også sikte på å følge opp dokumentet med målrettet informasjon til ulike grupper i helsetjenesten i årene framover. Dersom du har tilbakemeldinger kan du sende e-post til kols@helsedir.no

Tilbakemeldinger er viktig med sikte på revisjon av retningslinjen og veilederen.