Bestill retningslinjen i papirversjon

​​​Retningslinjen gir kunnskapsbaserte råd om utreding og behandling for å sikre likeverdig og helhetlig tilbud til pasienter, uavhengig av hvor i landet de bor. De retter seg mot alle som yter helsetjenester til personer med bipolare lidelser.

Bipolare lidelser har svært alvorlige konsekvenser for pasientenes livskvalitet og funksjonsevne. Lidelsene er vanskelige å diagnostisere, og de er både under- og overdiagnostisert.

​Mange pasienter får ikke den behandlingen de trenger. Det faglige tilbudet til pasientene varierer, og det er uenighet om hvordan lidelsene skal utredes, diagnostiseres og behandles. Praksisvariasjonen er ikke faglig velbegrunnet og nyere behandlingsmetoder har blitt tatt i bruk på svakt empirisk grunnlag. Det er nødvendig å bedre tilbudet, særlig med hensyn til psykososial oppfølging, psykoterapi og farmakoterapi.

Bipolare lidelser er forbundet med overdødelighet både på grunn av somatiske lidelser, ulykker og selvmord. Mennesker med bipolare lidelser vil være i behov av tiltak og oppfølging fra primærhelsetjenesten og det psykiske helsevernet og ofte veksle mellom tjenestenivåene. Behovet for koordinert samhandling er stort.