Last ned PDF (1.2 MB)

Retningslinjen omtaler anbefalt basisprogram for friske gravide kvinner samt håndtering av det normale svangerskapet. Den gir detaljerte anbefalinger for det som regnes som normale plager/tilstander i svangerskapet, og når det bør henvises til spesialisthelsetjenesten. ​

Helsedirektoratet legger vekt på en svangerskapskontroll uten flere undersøkelser enn nødvendig. Jordmødre og leger skal likevel gi individuell omsorg slik at kvinner som har behov for mer tid enn anbefalt, får tilbud om det. Kvinnens behov og ønsker er utgangspunktet for svangerskapsomsorgen.

Sentrale anbefalinger

  • For friske gravide med et normalt svangerskap er det tilstrekkelig med åtte kontroller til og med svangerskapsuke 40, da er en ultralydundersøkelse inkludert.
  • Kvinner bør tilbys kontinuitet i svangerskap, fødsel og barseltiden, det vil si å møte så få fagpersoner som mulig, ut fra kvinnens ønske. 
  • Helsepersonell bør informere kvinner om sunne kost- og levevaner i svangerskapet og ammeperioden.
  • Gravide bør få informasjon om amming allerede i svangerskapet.
  • Alminnelige plager i svangerskapet er normalt – svangerskapsomsorgen bør gi informasjon om det.
  • Det er flere rutineundersøkelser i løpet av svangerskapet. Jordmor eller allmennlege skal informere om bakgrunnen for undersøkelsene. Informasjonen bør være skriftlig og muntlig.
  • Et differensiert fødetilbud forutsetter kunnskap om fødetilbudet i svangerskapsomsorgen. Gravide bør få informasjon og som gjør henne i stand til å ta informerte beslutninger om blant annet fødested, egen helse og tilbudet i svangerskapsomsorgen.
  • Svangerskapskontrollene bør bidra til seleksjon og identifisering av gravide med behov for oppfølging i spesialisthelsetjenesten. Kliniske tilstander kan indikere tettere oppfølgning av allmennlege eller jordmor eller av spesialister.  

Håndtering av overtidige svangerskap

Det anbefales at spesialisthelsetjenesten overtar ansvar for oppfølgingen fra svangerskapsuke 41 med kontroll 7 dager over termin, eller første virkedag som er praktisk gjennomførbar for kvinnen og tjenesten.

Planen for kontrollen er at det skal gjøres en klinisk vurdering av kvinnens tilstand og når kvinnen bør forløses. Kvinnens ønsker vektlegges, men det er legen som tar den endelige beslutning om induksjon.

Om overtidige svangerskap og presisering av anbefalingene for overtidige svangerskap.

Revisjon av retningslinjen

Revisjon av Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen pågår. Anbefalingene for overtidige svangerskap blir inkludert i dette arbeidet.