Last ned PDF (1,1 MB)

Formålet med retningslinjen er å bidra til å forebygge osteoporose og til at flere kvinner og menn med etablert osteoporose får best mulig behandling og omsorg. 

Retningslinjen vektlegger at gode levevaner med oppbygging av maksimal beinmasse i ungdomsårene gir et godt grunnlag for lgod benhelse etter 50 år.

Forekomsten av osteoporose og osteoporotiske brudd er høyere i Norge og Skandinavia enn i de fleste andre land. I årene framover vil antall personer med osteoporose øke, fordi det i befolkningen stadig blir flere eldre.

Årsaken til denne høye forekomsten av osteoporose er ukjent. Derfor har vi heller ingen virkelig effektive forebyggende virkemidler eller tiltak.

Retningslinjen gir kunnskapsbaserte anbefalinger for primær- og sekundærforebyggende tiltak.

Forebyggende tiltak til tre sentrale målgrupper

  • Barn og unge
  • Kvinner i 40-60 års alderen
  • Eldre kvinner og menn

Oppbygging av beinmasse skjer hos barn og unge fram til 20-30-årsalderen. 

Etter menopause er det hos kvinner et akselerert tap av beinmasse, og i denne perioden er det en kraftig økning i hyppigheten av håndleddsbrudd. 

Hos eldre av begge kjønn skjer det et vedvarende tap av beinmasse, og falltendensen øker. Hyppigheten av hoftebrudd øker eksponentielt med alderen.

skriv ut del på facebook del på twitter