​Helsedirektoratet håper at retningslinjene vil bidra til å sette fokus på forebygging av selvmord, og at de vil inngå i det kvalitetsforbedrende arbeidet på dette området. Retningslinjene omfatter også ivaretakelse av pårørende og etterlatte.

Selvmordsforebyggende arbeid innen psykisk helsevern er komplekst og utfordrende både faglig og følelsesmessig. Arbeidet omfatter alt fra fysisk sikring av lokaler, til oppfølging av etterlatte etter selvmord.

Sentral anbefaling​

Alle pasienter som kommer i kontakt med psykisk helsevern bør vurderes for selvmordsrisiko.