https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2588<h2 class="ms-rteElement-H2B">Søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser (veiledende frist 24 uker)</h2><div class="textContainer"><dl> <dt>Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?</dt> <dd>Ja</dd> <dt>Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Klinisk mistanke gir grunn til utredning. </dd> <dt>Veiledende frist for start utredning</dt> <dd>24 uker</dd> <dt>Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter</dt> <dd> <ul> <li>symptomer på dagtid som skårer dårlig på apné/hypopnoeindeks for alvorlighet</li> <li>komorbiditet (kardiovaskulær sykdom)</li> <li>yrke (sjåfør, arbeid med farlige maskiner)</li> <li>alder</li> <li>sykelig overvekt</li> <li>BMI/vektendring</li> <li>familiær belastning av hjerte- og karsykdom</li> <li>lungesykdom / nevromuskulær sykdom / thoraxdeformitet</li> <li>motivasjon for helsehjelp</li> </ul> <p>Pasienter med overvekt og familiær belastning av hjerte- og karsykdom bør tilbys behandling også ved lett grad av sykdom.</p> </dd> </dl></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-11329" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-11329" class="rasjonale"><dl> <dt>Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Helsehjelpen anses å være nyttig</dd> <dd>Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv</dd> <dt>Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig</dd> </dl></div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2589<h2 class="ms-rteElement-H2B">Søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser - ved nevromuskulær sykdom, BMI over 35, AHI over 30, alvorlig desaturering (veiledende frist 12 uker)</h2><div class="textContainer"><dl> <dt>Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?</dt> <dd>Ja</dd> <dt>Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Utredning</dd> <dt>Veiledende frist for start utredning</dt> <dd>12 uker</dd> <dt>Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter</dt> <dd> <ul> <li>symptomer på dagtid som skårer dårlig på apné/hypopnoeindeks for alvorlighet</li> <li>komorbiditet (kardiovaskulær sykdom)</li> <li>yrke</li> <li>alder</li> <li>sykelig overvekt</li> <li>BMI/vektendring</li> <li>familiær belastning av hjerte- og karsykdom</li> <li>lungesykdom / nevromuskulær sykdom / thoraxdeformitet</li> <li>motivasjon for helsehjelp</li> </ul> <p>Pasienter med overvekt og familiær belastning av hjerte- og karsykdom bør tilbys behandling også ved lett grad av sykdom. Bilister, spesielt yrkessjåfører, og personer som arbeider med farlige maskiner bør vurderes tidlig.</p> </dd> </dl></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-11330" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-11330" class="rasjonale"><dl> <dt>Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Helsehjelpen anses å være nyttig</dd> <dd>Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv</dd> <dt>Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig</dd> </dl></div></div></div>