Steriliseringsloven – veileder til lov og forskrift er utarbeidet for å bidra til en mest mulig enhetlig behandling av søknadene om sterilisering og for å sikre en god håndhevelse av steriliseringsloven. Kunnskap og enhetlig behandling er viktig for å ivareta rettssikkerheten til dem som søker om å bli sterilisert eller som det søkes sterilisering for.