Innledninghttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=2694InnledningKontrollkommisjonens saksbehandlingRetningslinjeseksjon0FalseKontrollkommisjonens saksbehandling<p>Rundskrivet erstatter rundskriv IS-10/2007.</p>/retningslinjer/kontrollkommisjonens-saksbehandling/seksjon?Tittel=innledning-10941
Kontrollkommisjonens ansvarsområdehttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=2695Kontrollkommisjonens ansvarsområdeKontrollkommisjonens saksbehandlingRetningslinjeseksjon0FalseKontrollkommisjonens saksbehandling<p>Rundskrivet erstatter rundskriv IS-10/2007.</p>/retningslinjer/kontrollkommisjonens-saksbehandling/seksjon?Tittel=kontrollkommisjonens-ansvarsomrade-10835
Habilitet og rollekonflikterhttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=2696Habilitet og rollekonflikterKontrollkommisjonens saksbehandlingRetningslinjeseksjon0FalseKontrollkommisjonens saksbehandling<p>Rundskrivet erstatter rundskriv IS-10/2007.</p>/retningslinjer/kontrollkommisjonens-saksbehandling/seksjon?Tittel=habilitet-og-rollekonflikter-10860
Tilgang til og innhenting av opplysningerhttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=2697Tilgang til og innhenting av opplysningerKontrollkommisjonens saksbehandlingRetningslinjeseksjon0FalseKontrollkommisjonens saksbehandling<p>Rundskrivet erstatter rundskriv IS-10/2007.</p>/retningslinjer/kontrollkommisjonens-saksbehandling/seksjon?Tittel=tilgang-til-og-innhenting-10921
Taushetsplikt og oppbevaring av dokumenterhttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=2698Taushetsplikt og oppbevaring av dokumenterKontrollkommisjonens saksbehandlingRetningslinjeseksjon0FalseKontrollkommisjonens saksbehandling<p>Rundskrivet erstatter rundskriv IS-10/2007.</p>/retningslinjer/kontrollkommisjonens-saksbehandling/seksjon?Tittel=taushetsplikt-og-oppbevaring-av-10923
Protokoll og arkiveringhttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=2699Protokoll og arkiveringKontrollkommisjonens saksbehandlingRetningslinjeseksjon0FalseKontrollkommisjonens saksbehandling<p>Rundskrivet erstatter rundskriv IS-10/2007.</p>/retningslinjer/kontrollkommisjonens-saksbehandling/seksjon?Tittel=protokoll-og-arkivering-10922
Informasjon fra kontrollkommisjonen til pasientenhttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=2700Informasjon fra kontrollkommisjonen til pasientenKontrollkommisjonens saksbehandlingRetningslinjeseksjon0FalseKontrollkommisjonens saksbehandling<p>Rundskrivet erstatter rundskriv IS-10/2007.</p>/retningslinjer/kontrollkommisjonens-saksbehandling/seksjon?Tittel=informasjon-fra-kontrollkommisjonen-til-10924
Kontrollkommisjonens rolle overfor nærmeste pårørendehttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=2701Kontrollkommisjonens rolle overfor nærmeste pårørendeKontrollkommisjonens saksbehandlingRetningslinjeseksjon0FalseKontrollkommisjonens saksbehandling<p>Rundskrivet erstatter rundskriv IS-10/2007.</p>/retningslinjer/kontrollkommisjonens-saksbehandling/seksjon?Tittel=kontrollkommisjonens-rolle-overfor-nermeste-10925
Regler for etterprøving og forlengelse av vedtakhttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=2702Regler for etterprøving og forlengelse av vedtakKontrollkommisjonens saksbehandlingRetningslinjeseksjon0TrueKontrollkommisjonens saksbehandling<p>Rundskrivet erstatter rundskriv IS-10/2007.</p>/retningslinjer/kontrollkommisjonens-saksbehandling/seksjon?Tittel=regler-for-etterproving-og-10868
Regler som gjelder for alle klagesakerhttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=2709Regler som gjelder for alle klagesakerKontrollkommisjonens saksbehandlingRetningslinjeseksjon0TrueKontrollkommisjonens saksbehandling<p>Rundskrivet erstatter rundskriv IS-10/2007.</p>/retningslinjer/kontrollkommisjonens-saksbehandling/seksjon?Tittel=regler-som-gjelder-for-10869
Regler for klager på tvungen observasjon, etablering, opprettholdelse og opphør av tvungent psykisk helsevern og overføring, jf. phvl. § 6-4https://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=2713Regler for klager på tvungen observasjon, etablering, opprettholdelse og opphør av tvungent psykisk helsevern og overføring, jf. phvl. § 6-4Kontrollkommisjonens saksbehandlingRetningslinjeseksjon0TrueKontrollkommisjonens saksbehandling<p>Rundskrivet erstatter rundskriv IS-10/2007.</p>/retningslinjer/kontrollkommisjonens-saksbehandling/seksjon?Tittel=regler-for-klager-pa-10932
Velferdskontrollhttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=2721VelferdskontrollKontrollkommisjonens saksbehandlingRetningslinjeseksjon0TrueKontrollkommisjonens saksbehandling<p>Rundskrivet erstatter rundskriv IS-10/2007.</p>/retningslinjer/kontrollkommisjonens-saksbehandling/seksjon?Tittel=velferdskontroll-10870
Ivaretakelse av kontrollkommisjonens sikkerhethttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=2725Ivaretakelse av kontrollkommisjonens sikkerhetKontrollkommisjonens saksbehandlingRetningslinjeseksjon0FalseKontrollkommisjonens saksbehandling<p>Rundskrivet erstatter rundskriv IS-10/2007.</p>/retningslinjer/kontrollkommisjonens-saksbehandling/seksjon?Tittel=ivaretakelse-av-kontrollkommisjonens-sikkerhet-10926