https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2548<h2 class="ms-rteElement-H2B">Venøs insuffisiens - C0-C2 (ikke rett)</h2><div class="textContainer"><dl> <dt>Utdypende forklaring på tilstand</dt> <dd>CEAP-klassifikasjon av kronisk overfladisk venøs insuffisiens:</dd> </dl><dl><dd> <ul> <li>C0: Ingen synlige varicer</li> <li>C1: Telangiektasier og retikulære vener </li> <li> C2: Synlige varicer</li> <li>C3: Kronisk ødem ankel/legg </li> <li>C4: Eksem/hudforandringer</li> <li>C5: Tilhelet venøst sår</li> <li>C6: Aktivt venøst sår</li> </ul></dd> <dl> <ul> </ul> <dt>Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?</dt> <dd>Nei</dd> <dt>Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter</dt> <dd> <p> Uttalte symptomer kan styrke indikasjon for behandling. </p> </dd> </dl> </dl></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-11291" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-11291" class="rasjonale"><dl> <dt>Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Helsehjelpen anses under tvil å være nyttig</dd> <dd>Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv</dd> <dt>Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Tilstanden anses ikke å være alvorlig</dd> </dl></div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2549<h2 class="ms-rteElement-H2B">Venøs insuffisiens - C3-C6 (veiledende frist 26 uker)</h2><div class="textContainer"><dl> <dt>Utdypende forklaring på tilstand</dt> <dd>CEAP-klassifikasjon av kronisk overfladisk venøs insuffisiens:<br> </dd> </dl><dl> <dd> <ul> <li>C0: Ingen synlige varicer</li> <li>C1: Telangiektasier og retikulære vener</li> <li>C2: Synlige varicer</li> <li>C3: Kronisk ødem ankel/legg</li> <li>C4: Eksem/hudforandringer</li> <li>C5: Tilhelet venøst sår</li> <li>C6: Aktivt venøst sår </li> </ul></dd> <dl> <dt>Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?</dt> <dd>Ja</dd> <dt>Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Klinisk undersøkelse og ultralydundersøkelse.</dd> <dt>Veiledende frist for start utredning</dt> <dd>26 uker</dd> <dt>Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter</dt> <dd> <ul> <li>aktivt sår (C6)</li> <li>uttalte symptomer (ødemer, preulcerøse forandringer, sår)</li> <li>tilgrunnliggende årsak</li> </ul> <p> Mulighet til å forhindre venøse sår bør vurderes innen 12 uker. </p> </dd> </dl></dl></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-11292" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-11292" class="rasjonale"><dl> <dt>Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Helsehjelpen anses å være nyttig</dd> <dd>Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv</dd> <dt>Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Tilstanden anses under tvil å være alvorlig</dd> </dl></div></div></div>