Last ned PDF (992 kB)

IPLOS-registeret inneholder data fra kommunene om personer som har søkt, mottar eller har mottatt helse- og omsorgstjenester. Formålet er å gi grunnlag for forskning, kvalitetssikring, planlegging og styring av helse- og omsorgstjenesten, se IPLOS-forskriften (lovdata.no).

Veilederen er for saksbehandlere og tjenesteytere i kommunens helse- og omsorgstjenester.

Målet med veilederen er å sikre en entydig forståelse og lik praksis for registrering av IPLOS-opplysningene, uavhengig av hvem som dokumenterer og hvor dokumentasjonen skjer.

I veilederen er det oversikt over alle IPLOS-opplysningene med beskrivelser og registreringskrav.

Forskrift om pseudonymt register for individbasert helse- og omsorgsstatistikk (IPLOS-forskriften) ble vedtatt 17. februar 2006 og trådte i kraft 1. mars samme år. Bruk av IPLOS ble obligatorisk i alle kommuner fra denne dato.