Last ned PDF (92. kB)

Bestill helsekort i papirutgave

I bestillingsløsningen finner du også "Veiledning til utfylling av helsekort for gravide" (IS-2199) og "Kontinuasjonsark - helsekort" (IS-2254).

Helsekort for gravide

Helsekort for gravide er et relativt kort journalføringsdokument som skal understøtte faglig forsvarlighet i påvente av elektronisk helsekort for gravide. Helsedirektoratet har utarbeidet nytt helsekort for gravide i papirversjon, med tilhørende kontinuasjonsark og veileder for utfylling av helsekort for gravide.  Det er anbefalinger i nasjonale faglige retningslinjer som legger føringer for endringene. Ingen av endringene vil endre gjeldene praksis eller anbefalinger i relevante nasjonale faglige retningslinjer. 

Endringene inkluderer ny symfyse-fundus kurve, basert på nytt materiale utviklet av Folkehelseinstituttet (FHI). Det er tatt ut elementer som ikke lenger anbefales å gjøre i svangerskapsomsorgen, og lagt til elementer som er en del av rutine i svangerskapsomsorgen. Noen av endringene er gjort av hensyn til bedre flyt i helsekortet.

Kontinuasjonsarket

Kontinuasjonsarket er en forlengelse av helsekort for gravide. Det har også ett større område for notater, merknader eller kortfattet fødeplan ved behov.

Veileder til utfylling av helsekort for gravide

Det er utarbeidet en veileder for utfylling av helsekort for gravide. Dette er en kort veileder for hva som legges i de forskjellige rubrikkene og gir noe utfyllende informasjon. Veilederen ramser ikke opp alle anbefalinger i retningslinjer og indikasjonene for når en prøve ol. skal tas. Det er forventet at helsepersonell som jobber med gravide er kjent med gjeldende retningslinjer på feltet og kjenner indikasjonene for når noen prøver skal tas og ikke. Veilederen er ett tosidig ark i noe tykkere papp for å ha liggende på kontoret, så man kan ha det lett tilgjengelig ved behov.