Håndboken skal være et hjelpemiddel til arbeidet i abortnemndene, og er særlig beregnet på nye medlemmer av nemndene. Formålet er å sikre en mest mulig ensartet praksis ved landets abortnemnder og dermed trygge den abortsøkendes rettssikkerhet.

Abortnemndene skal vurdere abortbegjæringer etter utgangen av 12. svangerskapsuke og skal innvilge eller avslå kvinnens begjæring om å få utført svangerskapsavbrudd. Håndboken oppsummerer det rettslige grunnlaget for nemndarbeidet, retter fokus mot betydningen av nemndsmøtet og formidler viktige erfaringer fra abortnemndenes arbeid.

Håndboken er under oppdatering.