https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2459<h2 class="ms-rteElement-H2B">Atferdsvansker - alvorlige (veiledende frist 4 uker)</h2><div class="textContainer"><dl> <dt>Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?</dt> <dd>Ja</dd> <dt>Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Utredning, somatisk og psykisk helsevurderinger, analyse av funksjonelle sammenhenger, miljøtiltak, veiledning samt vurdering av om det foreligger fare for vesentlig skade.</dd> <dt>Veiledende frist for start behandling</dt> <dd>4 uker</dd> <dt>Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter</dt> <dd> <ul> <li>språknivå</li> <li>funksjonsnivå</li> <li>tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet</li> <li>utagerende atferd</li> <li>selvskadende atferd</li> <li>motorisk funksjonsnivå</li> <li>atferdsendring</li> <li>komorbiditet</li> <li>fare for vesentlig skade</li> </ul> </dd> </dl> </div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-11202" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-11202" class="rasjonale"><dl> <dt>Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Helsehjelpen anses å være nyttig</dd> <dd>Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv</dd> <dt>Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Tilstanden anses å være alvorlig</dd> </dd> </div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2460<h2 class="ms-rteElement-H2B">Atferdsvansker - moderate (veiledende frist 12 uker)</h2><div class="textContainer"><dl> <dt>Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?</dt> <dd>Ja</dd> <dt>Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Utredning, somatisk og psykisk helsevurderinger, analyse av funksjonelle sammenhenger, miljøtiltak, veiledning og vurdering om det foreligger fare for vesentlig skade.</dd> <dt>Veiledende frist for start behandling</dt> <dd>12 uker</dd> <dt>Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter</dt> <dd> <ul> <li>språknivå</li> <li>funksjonsnivå</li> <li>tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet</li> <li>utagerende atferd</li> <li>selvskadende atferd</li> <li>motorisk funksjonsnivå</li> <li>atferdsendring</li> <li>komorbiditet</li> <li>fare for vesentlig skade</li> </ul> </dd> </dl> </div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-11204" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-11204" class="rasjonale"><dl> <dt>Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Helsehjelpen anses å være nyttig</dd> <dd>Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv</dd> <dt>Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Tilstanden anses å være alvorlig</dd> </dd> </div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2461<h2 class="ms-rteElement-H2B">Atferdsvansker - lette (ikke rett)</h2><div class="textContainer"><dl> <dt>Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?</dt> <dd>Nei</dd> <dt>Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter</dt> <dd> <ul> <li>språknivå</li> <li>funksjonsnivå</li> <li>tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet</li> <li>motorisk funksjonsnivå</li> <li>atferdsendring</li> <li>komorbiditet</li> </ul> </dd> </dl> </div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-11203" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-11203" class="rasjonale"><dl> <dt>Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Helsehjelpen anses ikke å være nyttig </dd> <dd>Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv</dd> <dt>Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Tilstanden anses ikke å være alvorlig</dd> </dd> </div></div></div>