Veilederen gir råd om hvordan arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer kan utføres i praksis.

Med veilederen ønsker Helsedirektoratet å bidra til forståelse av innholdet i krav i folkehelseloven og forskrift om oversikt over folkehelsen, herunder krav om å ha nødvendig oversikt og til faglig forsvarlighet.

Kommuner og fylker trenger god oversikt over helsetilstand, påvirkningsfaktorer, folkehelseutfordringer og ressurser, slik at de kan planlegge og gjennomføre effektive tiltak.

God oversikt bidrar til et mer treffsikkert folkehelsearbeid.

Eksempel fra Hjelmeland kommune