Personer med alvorlig psykisk lidelse kan trenge bistand for å komme til en behandlingsinstitusjon som kan gi dem et forsvarlig behandlingstilbud, og som kan bistå med å bringe dem til hjemlandet. Veilederen gir råd om hvordan dette best mulig kan gjennomføres.

Veilederen «Hjemsendelse av alvorlig psykisk syke – gjennomføring av pasienttransport til og fra utlandet» oppsummerer de erfaringene Helsedirektoratet har gjort med gjennomføringen av ordningen, og beskriver gjennomføringen av pasienttransporter til og fra Norge med alvorlig psykisk syke pasienter.

Fra 2008 er det Fylkesmannen som saksbehandler hjemsendelser av alvorlig psykisk syke pasienter til og fra Norge med utgiftsdekning.

Det vil i fortsettelsen være Fylkesmannens oppgave å bidra til at veilederen får et annet innhold basert på den erfaringen Fylkesmannen gjør og de tilbakemeldingene helseforetakene gir.

Fylkesmannen vil legge ut informasjon om ordningen med hjemsendelse av disse pasientene på sin  hjemmeside.  

Veilederen er laget for å gi informasjon og veiledning til saksbehandleren hos fylkesmannen, til helseforetaket og til det helsepersonellet i helseforetaket som skal reise sammen pasienten til eller fra Norge.