​Hos gravide kvinner som er bærere av gruppe B-streptokokker (GBS), vil barna under fødselen kunne koloniseres med denne bakterien, og et mindre antall av barna vil få en infeksjon som fører til alvorlig sykdom som meningitt og sepsis.

Det en målsetning å redusere forekomsten av alvorlig sykdom forårsaket av GBS hos nyfødte.

Formålet med retningslinjen​

Formålet med retningslinjen er å bidra til en ensartet og kunnskapsbasert praksis for å iverksette forebyggende tiltak mot slike infeksjoner. Et hovedprinsipp i forebyggingen er å gi antibiotika til moren for å forebygge kontaminering av barnet under fødselsforløpet. Det er imidlertid ulike oppfatninger om hvordan kvinner som skal ha antibiotika skal identifiseres.

Metoder og prosedyrer for gjennomføring av antibiotikaprofylakse i forhold til ulike faser av fødselsprosessen er også under diskusjon. Denne nasjonale retningslinjen drøfter og kommer med anbefalinger for dette.

Sentrale anbefalinger

 • Det anbefales ikke å ta rutinemessige prøver for påvisning av gruppe B-streptokokker hos friske, symptomfrie, gravide kvinner.
 • Prøve tas av alle kvinner med fostervannsavgang uten rier før 37.uke (pPROM). Ved negativt dyrkningssvar gjentas prøven hver uke inntil fødsel.
 • Prøve tas av alle kvinner med rier før uke 34.
 • Ved fostervannsavgang uten rier før 37 uker (pPROM) gis antibiotikaprofylakse.
 • Uansett svangerskapsvarighet gis intravenøs antibiotikaprofylakse under fødselen til kvinner som:
  – tidligere har født barn med neonatal GBS-sykdom
  – har fått påvist GBS i urinen i løpet av det aktuelle svangerskapet
 • Det gis intravenøs antibiotikaprofylakse under fødselen til kvinner som har fått påvist GBS i vagina/rektum i det aktuelle svangerskapet og har en av følgende risikofaktorer:
  – fødsel før 37 uker
  – fostervannsavgang over 18 timer før barnet er født (grensen er veiledende)
 • Ved planlagt keisersnitt når fødsel ikke er i gang og det ikke forelligger fostervannsavgang, er det ikke indikasjon for antibiotikaprofylakse uansett status for GBS-kolonisering.